Joodse begraafplaatsen in Polen worden in kaart gebracht en in een online database opgenomen

In een artikel in het Israel National News staat:

“De Poolse regering zal grensmarkeringen plaatsen op zo’n 1400 Joodse begraafplaatsen in Polen. Dit werd overeengekomen tussen de Poolse minister van Cultuur Piotr Gliński en de Poolse opperrabbijn en het permanent comité van de Conferentie van Europees Rabbis-lid Rabbi Mordechai Schudrich.

“Volgens de overeenkomst worden alle begraafplaatsen in kaart gebracht en in een database geplaatst die online beschikbaar is voor het publiek. Er worden bovendien grensmarkeringen geplaatst op alle hoeken van de begraafplaatsen.”

Zie verder het Israel National News op .

reactties naar: jw.koten@hccnet.nl