Kadaster Archiefviewer nu ook te raadplegen bij het WBA (West Brabants Archief)

 

Bij onze collega’s van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) was het al langer mogelijk, maar vanaf nu kunt u ook bij ons op de studiezaal de Archiefviewer van het Kadaster raadplegen. Hierdoor wordt het historisch onderzoek naar uw woning een stuk makkelijker!
De archiefviewer bevat:
– Kadastrale leggers en hulpregisters om percelen, rechten en gerechtigden op te zoeken.
– Hulpkaarten; kaarten op schaal met de begrenzing van nieuw gevormde kadastrale percelen.
– Veldwerken; door landmeters ter plaatse gemaakte schetsen met meetgegevens.

Kijk voor meer informatie op deze website onder Hulp bij onderzoek -> Kadaster en kom naar onze studiezaal voor uw onderzoek.

 Zie ook https://westbrabantsarchief.nl/actueel/nieuws/171-kadaster-archiefviewer-nu-ook-te-raadplegen-bij-het-wba

 

Reacties naar : jw.koten@hccnet.nl