Levensverwachting in de VS daalt

De ervaren genealogen zijn zich ervan bewust dat de gemiddelde levensverwachting in de loop der jaren is toegenomen. De meeste stijgingen kunnen worden toegeschreven aan belangrijke verbeteringen op het gebied van hygiëne, medicijnen en (de afgelopen jaren) de daling van het gebruik van tabaksproducten. Helaas is in 2016 en 2017 de trend in de tegenovergestelde richting gegaan. Amerikanen hebben nu een iets kortere levensverwachting dan drie jaar geleden en de trend verslechtert.

We zien nu de langste aanhoudende achteruitgang in de verwachte levensduur bij de geboorte in een eeuw. Amerikanen hebben nu een gemiddelde levensduur van 78,6 jaar. De levensverwachting voor vrouwen was in 2017 81,1 jaar, onveranderd ten opzichte van het voorgaande jaar.

Belangrijke oorzaken van de afname van de levensverwachting zijn sterfgevallen als gevolg van overdoses drugs die op straat worden verkocht, zoals fentanyl en heroïne, en geneesmiddelen op recept. De oude moordenaars werden eigenlijk minder een probleem. Sterfgevallen door hartaandoeningen, de nummer 1 moordenaar van Amerikanen, die tot 2011 was gedaald, nivelleerde. Sterfgevallen door kanker zetten hun lange, gestage, neerwaartse trend voort.

Het ligt in de lijn der verwachting dat deze trend zich ook in Europa gaat voordoen.

 

Reacties naar jw.koten@hccnet.nl