Hoogeveen – Vacatures bij de NGV afd. Drenthe en Noordwest-Overijssel

VACATURES BIJ NGV DRENTHE EN NOORDWEST-OVERIJSSEL

1. Helaas is Jeannette Brown om persoonlijke redenen teruggetreden uit het bestuur. Zij vervulde tot ons genoegen de functie van PR/Communicatie. Derhalve moeten we op zoek naar een nieuwe algemeen bestuurslid. Hij/zij kan haar taken overnemen, maar dat is niet noodzakelijk. Functies en taken worden binnen het bestuur altijd in goed overleg verdeeld. Dit geldt niet voor voorzitter, secretaris en penningmeester, die worden in functie door de ledenvergadering gekozen.

2. Zoals bekend is Henk Jonkman op de ALV van 13 april afgetreden als algemeen bestuurslid. Hij vervulde de functie van bibliothecaris. Omdat er binnen het bestuur nu een leegte ontstaat, is Henk bereid nog even door te gaan. We nemen aan dat onze leden hiermee akkoord kunnen gaan. Ook voor Henk zoeken we, als hij straks toch genoodzaakt is om definitief te stoppen, een algemeen bestuurslid.

3. Verder zijn wij op zoek naar een nieuwe penningmeester. De huidige penningmeester, Bert Heidmeijer, heeft vorig jaar te kennen gegeven dat het zijn laatste jaar zou zijn als penningmeester. Omdat Ruud Hermans toch liever secretaris wil zijn dan penningmeester is hij op zaterdag 13 april gekozen tot de nieuwe secretaris, als opvolger van Bé Sloots. Derhalve zijn wij dringend op zoek naar een nieuwe penningmeester! Bert is bereid nog even door te gaan als penningmeester, op voorwaarde dat er spoedig een opvolger voor hem moet worden gevonden.

4. Als bovenstaande vacatures weer zijn ingevuld, bestaat het bestuur weer uit zes bestuursleden. Per november 2018 bestond ons bestuur tijdelijk uit zeven personen. Dat is wel prettig voor het verdelen van taken. Derhalve zou het mooi zijn als we nog een extra algemeen bestuurslid zouden kunnen toevoegen.

5. Tot slot zoeken we nog een reserve kascommissielid. Zijn of haar taak is, om bij het uitvallen van een huidig lid, deze taak over te nemen. Deze taak houdt in om éénmaal per jaar samen met een tweede lid de jaarstukken van de penningmeester te controleren. Dit duurt doorgaans maar een paar uur op een dagdeel.

Uiteraard maakt het niet uit of je vrouw of man bent. Lijkt het jou wel iets om deel te nemen als algemeen bestuurslid of penningmeester van de NGV afd. Drenthe en Noordwest-Overijssel? Stuur dan een mail naar voorzitter@drenthe.ngv.nl.