Meer gegevens bewoners Drentse armengestichten online

 

Op Drenlias, de genealogische database van het Drents Archief, is nu nog meer informatie te vinden over de bewoners van de armengestichten in Veenhuizen en de Ommerschans.

 

Weeskinderen, bedelaars en andere bewoners
Bezoekers van de site kunnen direct achterhalen of een bewoner een weeskind was, een gezinslid van een militair veteraan, een ambtenaar, een strafkolonist of misschien behoorde tot een van de andere bevolkingscategorieën. De site vermeldt ook in of bij welk gesticht iemand woonde: het eerste, tweede of derde gesticht in Veenhuizen of in de Ommerschans.

Het gaat een aanvulling op de 19de-eeuwse gegevens van het bevolkingsregister van Norg.
De bewoningscategorie is te vinden door te zoeken op het deelnummer en bladnummer dat bij een persoon is vermeld.

De Drentse armenkoloniën

De Drentse armenkoloniën van de Maatschappij van Weldadigheid bestonden naast de vrije koloniën (Frederiksoord, Willemsoord en Wilhelminaoord) uit onvrije koloniën voor de opvang van weeskinderen, landlopers en bedelaars. In de buurschap Veenhuizen, gemeente Norg, verrezen drie armengestichten: Veenhuizen I, II en III. Ook de in Overijssel gelegen Ommerschans werd gebruikt voor de huisvesting van bedelaars. Veteranen en arbeidershuisgezinnen, uit eigen beweging gekomen, bewoonden de huizen aan de buitenzijde van de gestichten.

 

 reacties naar: jw.koten@hccnet.nl