Misjpoge nummer 2 van jaargang 32 – 2019

Inhoud

  • Redactioneel
  • Asjkenazische Joden in Suriname, Alexander Moses Hammelburg door Emile Salomons
  • Lion Solser 1877-1915, een ‘Hollandse komiek’ door Martin Maas
  • Bert van Dongen 1915-1982, een ster die overal straalde door Martin Maas
  • De migratie van sefardiem naar Amsterdam (1701-1750) door Harmen Snel
  • Journalistiek in de Mediene van Middelburg, Arthur Fränkel, redacteur van ‘De Zierikzeesche Nieuwsbode” door Jan Kouwen
  • Bestuur
  • Gelezen: boekrecensies:
  • Daniel Vermeulen met Polen in Plan Zuid, Herinneringen van een joodse jongen in de Amsterdamse Rivierenbuurt door Maria Francès-Kircz — Frits Rijksbaron, Esther Shaya en Gert Jan de Vries [red] met Joodse Huizen 5, verhalen over vooroorlogse bewoners door Victor Brilleman — Klaas A.D. Smelik en Arjan van Dixhoorn [red] met Middelburg en de Mediene, Joods leven in Zeeland door de eeuwen heen door Victor Brilleman
  • Gesignaleerd selectie van verschenen boeken in 2018 [met één titel uit 2017, samengesteld door Victor Brilleman

Het eerste artikel is van Emile Salomons, die onlangs tot de redactie is toegetreden. Het gaat over Alexander Moses Hammelburg, één van de eerste Asjkenazische Joden die naar Suriname vertrokken.

Martin Maas schrijft over een telg uit de artiestenfamilie Solser. Lion Solser kreeg bekendheid als komiek en trad eerst met zijn zuster en zijn broer op. Het bekendst werd hij door zijn samenwerking met Piet Hesse als het duo Solser en Hesse. Lion Solser overleed op vrij jonge leeftijd in 1915. Zijn kwartierstaat is samengesteld door Harmen Snel.

Jw.koten@hccnet.nl