Nederlandse Genealogische Vereniging Afdeling Amsterdam e.o. Amstelland Nummer 113 ─ februari 2019 

Met in dit nummer onder meer:

Verslag lezing Haplo’s van 17e eeuwse dorpskinderen               12
Over Prof. Dr. Bob Smalhout         22  
Uw hulp wordt ingeroepen Weet u iets over  Pieter Doedo?                     27

Haplo’s van 17e eeuwse dorpskinderen
Op 17 april 2018 was biologe prof. emerita dr. J.E.M.H. (Annelies) van Bronswijk te gast om te vertellen over het genealogisch DNAonderzoek ‘Een Zeelster Slag’ . Zij geldt als autoriteit op het gebied van de huisstofmijt. Ze was jarenlang werkzaam bij de geneeskundefaculteit van de Universiteit Utrecht en kwam daar in aanraking met patiënten die last hadden van dit beestje. Inmiddels is zij emerita hoogleraar ‘Gezondheidstechniek voor het gebouw’ aan de faculteit Bouwkunde van de Universiteit van Eindhoven waar zij zich intensief bezighield met preventief onderzoek, op onder meer dit gebied. In 1972 publiceerde zij het destijds geruchtmakende artikel ‘Huis, Bed en Beestjes’ in het gerenommeerde Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. Later schreef zij nog over Het stof, de mijten en het bed en Zelfvoedende organismen in matrasstof in Nederland. “Wij slapen niet alleen,” aldus Van Bronswijk, “maar delen het bed met mijten, insecten, spinnen, pseudo-schorpioenen, kreeftachtigen, bacteriën, algen, varens en schimmels”. De verhandeling Haplo’s van 17de-eeuwse dorpskinderen te ZeelstMeerveldhoven is voortgekomen uit de combinatie ─ sinds 1968 ─ van haar werk en hobby en vormde het eindcollege van Van Bronswijk. De herkomst der Zeelstenaren Tot zo’n honderd jaar geleden was Zeelst een zelfstandige gemeente. Nu maakt het deel uit van Veldhoven, deelgemeente van Eindhoven.  De bevolking van Zeelst bestond in de 19e-eeuw voornamelijk uit keuterboertjes die in de wintermaanden thuis met een weefgetouw hun karig inkomen op peil hielden.

Oorsprong van de bewoners van de Kempen
Annelies van Bronswijk toonde op een aantal sheets de bewoners van de Kempen en hun culturen vanaf circa 11.000 jaar v.Chr. Aan de hand van de analyses van het mtDNA en yDNA liet zij zien vanwaar en wanneer die bewoners hun oorsprong, hun bloedlijn, hadden. Die oorsprong liep voor de onderzochte vrouwen van Zeelst-Meerveldhoven vanaf oermoeder mtDNA Eva (Oost-Afrika circa 165.000 tot 190.000 jaar geleden) via sub-Sahara Afrika uitwaaierend over heel de wereld met uitzondering van het Amerikaans continent. De plaatsen van afkomst van de vier gevonden voormoeders van de onderzochte Zeelster vrouwen zijn respectievelijk het Middellandse Zeegebied ( ± 16.000 jaar geleden), twee uit West-Azië (± 30.000 en ± 13.500 jaar geleden) en eentje ergens uit de regio Eurazië/Arabië/Levant (± 25.000 jaar geleden).

Kwartierstaat prof. dr. Bob Smalhout 
door M. Vulsma-Kappers Tot en met generatie VII heb ik ernaar gestreefd de basisgegevens van de kwartieren van prof. Smalhout zo compleet mogelijk te maken met behulp van de digitale faciliteiten van het Stadsarchief Amsterdam en van WieWasWie.nl. Nieuwsgierigheid én het gemak van op deze wijze zoeken zorgden voor een verdere verkenning van zijn voorouders. De (incomplete) oudere generaties volgen toch om de lezer meer kans te bieden een verwantschap met een BN’er te ontdekken. Bij kwartier 120, Haye Rodenburg, nog het volgende: over hem zijn via WieWasWie (Tresoar) verschillende verwijzingen te vinden naar notariële akten. Helaas zijn de scans niet verbonden met de aktes. Men krijgt het hele protocol om bladzij voor bladzij door te nemen.

  1. Bob Smalhout, geb. Amsterdam 1310-1927, overl. Bosch en Duin 2-72015, arts, emeritus-hoogleraar anaesthesiologie, columnist, publicist, Ridder Nederlandse Leeuw, tr. (1) Mieke van der Wees; tr. (2) Nanda van der Zee.
  2. Generatie II 2. Elias (Elie) Smalhout, geb. Amsterdam 23-9-1889, overl. Watergraafsmeer 8-9-1939, diamantslijper (1918), tekenleraar (1939), tr. Amsterdam 21-3-1918  Bregtje Sombogaart, geb. Amsterdam 18-2-1894, overl. ald. 3-121991. Bij haar huwelijk was haar moeder aanwezig; haar vader gaf toestemming bij akte.
  3. Generatie III 4. Barend Smalhout, geb. Amsterdam 19-1-1863, overl. Polen (omg. Oświęcim) 26-2-1943, diamantwerker, diamantversteller (1918), tr. Amsterdam 18-7-1883 Sientje Metzelaar, geb. Amsterdam 16-6-1863, overl. Watergraafsmeer 26-12-1936; verklaarde in 1918 geen schrijven geleerd te hebben.  6. Klaas Sombogaart, geb. Amsterdam 14-3-1866, overl. ald. 16-71942, pakhuisknecht (1889), werkman, tr. Amsterdam 20-3-1889 (scheiding ingeschreven Amsterdam 24-4-1914 op verzoek van de vrouw, volgens vonnis 13-2-1914, zonder verzet van de man)  7. Roelofje Iebershoff (Ibershoff), geb. Assen 20-6-1865, dienster (1889), schoonmaakster (1914), verstelnaaister (1918). In klappers vermeld als Sebershoff. 
  4. In totaal 8 generaties

Weet  U iets over Peter Doedo
Mijn grootvader Harm Garrelts, geboren Bellingwolde 2710-1879, was een onecht kind. Zijn moeder, Anna Doornbos, huwde later Derk Garrelts, die haar kind als het zijne erkende. Anna werkte tot Harms geboorte op de cichoreifabriek van Pieter de Jonge in Oude Pekela. Diens zoon Doedo, geboren op 23 oktober 1861, was in januari 1879 oud genoeg om Harms natuurlijke vader te zijn. Juist de naam Doedo zong in de familie rond.
Om dat uit te kunnen vinden is DNA-onderzoek uitermate geschikt. Met name het vergelijken van het Y-chromosoom van bekende mannelijke nakomelingen van Derk Garrelts en van Doedo de Jonge zal uitsluitsel geven wie van deze twee de natuurlijke vader was van Harm.

 

jw.koten@hccnet.nl