Netwerk Digitaal Erfgoed

Het nationaal archief bericht:

Netwerk Digitaal Erfgoed levert datamodel Register op

en bouwt verder aan linked open data.
Vanuit het Netwerk Digitaal Erfgoed wordt druk gewerkt aan het delen van erfgoeddata in de vorm van linked open data. Een belangrijke bouwsteen hiervoor is het Register. Dit is een overzicht van deelnemende organisaties en de datasets die zij ter beschikking stellen. Onlangs hebben we het datamodel voor het Register opgeleverd. Dit datamodel geeft aan welke gegevens organisaties aan moeten leveren over zichzelf en hun datasets om zo goed vindbaar te zijn binnen het netwerk. Samengewerkt wordt met Koninklijke Bibliotheek, het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het Nationaal Archief.
Zie verder netwerk digitaal erfgoed 

Jw.koten@hccnet.nl