Nieuw materiaal Stadsarchief Delft beschikbaar op Delpher

Nieuw ! reeks tijdschriften en boeken uit de bibliotheek van Stadsarchief Delft online beschikbaar gesteld op de website van Delpher.

nieuw-materiaal-op-delpher is bijv. zoiets waar veel te vinden is, voor het zoeken naar mensen die in Delft gewerkt hebben.
De Fabrieksbode van de Gistfabriek bevat veel informatie.
Maar ook de jaarboeken van de TU, vroeger TH en de studentenalmanakken van de Tech. Universiteit zijn interessant.

Lijst van gedigitaliseerde boeken en tijdschriften
  • Jaarboekje voor de stad Delft
  • De Fabrieksbode
  • De Spiegel
  • Delftsch Studentenweekblad
  • Technisch studenten-tijdschrift orgaan van de centrale commissie voor studiebelangen
  • Jaarboek van de Technische Hogeschool te Delft
  • Jaarboekje van de Mijnbouwkundige vereeniging te Delft
  • Almanak der Delftsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging
  • Delftsche studenten almanak

De Delftse studenten- en verengingsbladen zijn niet compleet aanwezig in de collectie, daarom is voor de digitalisatie een beroep gedaan op de collectie van de van de Technische Universiteit Delft.

De Fabrieksbode, 1882-1951
Met 121 jaargangen weet de Fabrieksbode in 2001 een plekje te veroveren in het Guinnes Book of Records. De Fabrieksbode verschijnt in 1882 als het personeelsblad van de Gist- en Spiritusfabriek. Oprichter Jacques van Marken wil met dit blad de afstand tussen directeur en arbeiders verkleinen. Hij schrijft o.a. over wat er in de Gist- en Spiritusfabriek gebeurt.

Deze jaargangen zijn integraal doorzoekbaar op de website van Delpher.

 

Klik op lijst van welke boeken en bladen die nu op Delpher staan, zodat je weet over welke periode je iets in Delpher kunt vinden.

Bron: https://www.stadsarchiefdelft.nl/2019/03/14/nieuw-materiaal-op-delpher/