Nieuwe archieven Dongen en ‘s Gravenmoer nu in Tilburg


 

Hoge Ham, Dongen uit 1915Afgelopen maand zijn van de (voormalige) gemeente Dongen en van de voormalige gemeente ’s Gravenmoer nieuwe archieven overgebracht naar Studiezaal.  Mits natuurlijk er geen beperking van de openbaarheid op zit, want dan heb je toestemming nodig van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Dongen. Zo zijn aan de raadpleging ervan beperkende bepalingen gesteld zoals die zijn vastgelegd in de  uitsluitingslijst  van de gemeente Dongen 2018. 

De overgebrachte archieven van de voormalige gemeente Dongen zijn:
– 1679 Bouwvergunningen, 1980-1996
– 1680 Milieuvergunningen, 1929-1996

De overgebrachte archieven van de voormalige gemeente ’s Gravenmoer zijn:
– 1681 Bouwvergunningen, 1981-1996
– 1682 Milieuvergunningen, 1930-1996

Tenslotte zijn de overgebrachte archieven van de huidige gemeente Dongen, dus inclusief ‘s Gravenmoer, te zien in archief:
– 1644 Bouwvergunningen 1997-2009 (inclusief sloopvergunningen)

Vaartweg, 's Gravenmoer 1935Neem eens een kijkje in deze unieke archieven van bouw- en milieuvergunningen. Zo kun je in de archieven van de bouwvergunningen de bouw van het gemeentehuis van Dongen uit 1982 bekijken.