Nieuwe publicaties (352 t/m 355) Veluwse Geslachten

Er zijn 4 nieuwe publicaties in de collectie opgenomen:

  • Nr. 352 Harderwijk; RK Doop-, Trouw- en Begraafboek; resp. 1685-1739, 1686-1734 en 1683-1736 Een transcriptie van P. van der Lee. Het betreft hier register RBS inv. 841. Prijs voor leden € 6,75 en voor niet-leden € 10,15 (33 pagina’s)
  • Nr. 353 Harderwijk; Trouwboek Huw.comm 1795-1811 en Ondertrouwregister 1815-1818 Een transcriptie van P. van der Lee. Het betreft hier register RBS inv. 844 en 845. Prijs voor leden € 9,75 en voor niet-leden € 14,65 (57 pagina’s)
  • Nr. 354 Harderwijk; Begraafboek 1806-1811 Een transcriptie van P. van der Lee. Het betreft hier register RBS inv. 846. Prijs voor leden € 10,85 en voor niet-leden € 16,30 (71 pagina’s)
  • Nr. 355 Harderwijk; Begraafboek 1651-1662 Een transcriptie van P. van der Lee. Het betreft hier de kerkboeken 42 t/m 46, inv.nr 361 t/m 365. Prijs voor leden € 12,90 en voor niet-leden € 19,35 (31 pagina’s)
  • Publicaties zijn te bestellen door overschrijving van het bedrag • op bankrekening NL14 INGB 0003 5666 52 t.n.v. Vereniging Veluwse Geslachten te Barneveld • onder vermelding van publicatienr https://www.veluwsegeslachten.nl/onze-informatie/publicaties/

De VVG heeft een unieke verzameling van meer dan 340 publicaties en 19 CD’s/DVD’s. De meeste publicaties zijn transcripties van de Doop-, Trouw-, Lidmaten- en Begraafregisters (de zogenaamde DTB-boeken) van vrijwel alle Veluwse plaatsen. Daarnaast zijn er publicaties zoals Overzichten aangenomen geslachtsnamen, Lijsten van weerbare mannen, Kwartierstatenboeken, Schiltschattingen, Herengoederen, etc.

Jw.koten@hccnet.nl