Nieuwjaarsbericht Nederlands Register Familiewapens

Op 30 december verscheen het nieuwjaarsbericht van het Nederlands College Heraldiek voor wapenregistratie met het overzicht van de in 2017 ingeschreven familiewapens.

NCH jaarkaart 2017

Het Nederlands College Heraldiek is een onderdeel van de Nederlandse Genealogische Vereniging in samenwerking met de Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’. Het Nederlands Register Familiewapens is een gezamenlijke activiteit die uitgevoerd wordt door genoemd College.
Inlichtingen over wapenregistratie: vraag de informatie set aan met brochure “De weg naar een familiewapen” en registratieformulier bij de secretaris: Willem M.T. van Zon, Prof. Sjollemalaan 20, 3571 CH Utrecht, e-mail: info@heraldiek.net.
Op dit adres kunt u ook meer informatie opvragen over deze nieuw geregistreerde familiewapens en de wapenregistraties van eerdere jaren.