Notariële archieven Oosterhout digitaal beschikbaar

De notariële archieven van Oosterhout die de periode van 1612 tot en met 1935 bestrijken staan op deze website integraal gescand beschikbaar voor onderzoek.

Met dit archief heeft Regionaal Archief Tilburg nu alle notariële archieven die we in beheer hebben via de website beschikbaar gesteld. Een prachtige bron die veel informatie geeft over allerlei aspecten van de samenleving in de steden en dorpen. 

De notarisarchieven bevatten testamenten, boedelscheidingen, erfdelingen, transportakten, hypotheekakten, informatie over verenigingen en bedrijven, parochies, liefdadigheidsinstellingen etc. Het zijn archieven die de samenleving kleur geven maar ook de persoonlijke geschiedenis van personen en families.