Oproep Archief Haarlem

Doe mee!

Het Noord-Hollands Archief beheert kilometers aan archieven, waarin talloze persoonsnamen, locatiegegevens en gebeurtenissen ‘verstopt’ zitten. Alleen gezamenlijk kunnen we deze gegevens boven water krijgen en onze archieven nóg beter doorzoekbaar maken. Help je ook mee? Neem deel aan onderstaande projecten!

Hier Haarlem!

Help je mee om onze foto’s op de juiste plek te zetten?

Bevolkingsregisters

Handen gezocht om de bevolkingsregisters van Kennemerland en Amstel- en Meerlanden in kaart te brengen!

2.000.000 x Fotopersbureau De Boer

Het fotografisch geheugen van Kennemerland, 1945-2004

Invoer DTB-registers

Wij zoeken vrijwilligers voor het toegankelijk maken van de Doop-, Trouw- en Begraafregisters van Haarlem

reacties naar: jw.koten@hccnet.nl