De oude huizen aan de Bronkhorstweg te Velp NBr. en hun bewoners

Op 16 november 2017 verscheen een boek over ‘Oud Velp’ met de titel De oude huizen aan de Bronkhorstweg en hun bewoners. Auteur Jacques van As heeft uit belangstelling voor de geschiedenis en de voormalige bewoners van zijn eigen huis onderzoek gedaan naar de oude huizen die nu nog aan de Bronkhorstweg staan.

 

De Bronkhorstweg ligt hoger dan de directe omgeving omdat het op een zandrug is gelegen die ontstaan is door het opstuiven van zand dat door de Maas tijdens overstromingen is afgezet. Het is in het rivierenland de plek om tamelijk veilig te wonen, bij een overstroming blijft dat deel het langst droog. De oudste bebouwing van Velp is al vroeg op deze zandrug ontstaan. Nu staat er nog een aantal oude huizen uit de late 18de en begin 19de eeuw.

In de 12de eeuw stond er aan de Bronkhorst al een tufstenen kerkje en sinds de 15de eeuw een feodaal kasteel, er was dus al vroeg sprake van een dorp. Huizen die ouder zijn dan de late 18de eeuw zijn er niet meer. Door oorlogshandelingen
rond Grave zijn er in de loop van de eeuwen veel van de oude huizen verwoest om schootsveld te maken voor het Graafs geschut en om de vijand de mogelijkheid van dekking te ontnemen.


In deze studie heeft Van As onderzocht wanneer de nog bestaande oude huizen gebouwd zijn en wat er in de loop der tijd mee gebeurd is, wie hun eigenaren en
bewoners zijn geweest en hoe deze mensen er leefden. Van een aantal van deze Velpse families heeft hij bovendien een verkorte genealogie samengesteld die als bijlage in het boek is opgenomen.

Het boek telt 207 pagina’s op A4-formaat en bevat 123 afbeeldingen, foto’s en kaarten waarvan 35 in kleur. ISBN: 978-90-827470-0-3. Prijs: 27,50 exclusief verzendkosten. Het boek is te bestellen bij Jacques van As,  E-mail :  j.van.as@worldonline.nl