Rechterlijke Archieven Ameide

 

I

Dit archief omvat voor de periode 1561-1811 stukken met betrekking tot de jurisdictie van de overheden van de heerlijkheid Ameide. Het betreft alleen de berechting van civiele en kleinere criminele strafzaken. Het archief bevat vooral stukken m.b.t. civiele en volontaire rechtspraak zoals overdracht en verpachting van roerende en onroerende goederen, hypotheken en erfrecht. Er zijn tevens gegevens over belastingen, pacht en allerlei akten (waaronder testamenten).

De annotatie van deze archieven is als volgt: Nationaal Archief, Den Haag, Rechterlijke Archieven in Zuid-Holland: Ameide, 1561-1811, nummer toegang 3.03.08.010, inventarisnummer …

Uit dit archief zijn de volgende boeken gefotografeerd door Folkert Anders en de inhoud daarvan is uitgewerkt in een uitgebreide inhoudsopgave of transcriptie door Linda van der Lem.

Registers van op- en overdrachten en kustingbrieven of plechten, waarvan de inhoudsopgave door Linda van der Lem is uitgewerkt zijn:

 • inventarisnummer 01   1654-1669
 • inventarisnummer 02   1708-1722
 • inventarisnummer 03   1723-1738
 • inventarisnummer 04   1738-1754
 • inventarisnummer 05   1754-1757
 • inventarisnummer 06   1757-1772
 • inventarisnummer 07   1772-1775 + diversen 1808-1811
 • inventarisnummer 08   1775-1789
 • inventarisnummer 09   1789-1795
 • inventarisnummer 10   1796-1808
 • inventarisnummer 11   1808-1811

De inhoud van deze elf boeken is in z’n geheel gefotografeerd, totaal 6.116 foto’s van teksten in oude handschriften. Aan de hand van deze gefotografeerde teksten heeft Linda van der Lem de gespecificeerde en getranscribeerde inhoudsopgaven opgesteld, welke je hierna kunt bekijken:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hierna vind je nog een overzicht van de gehanteerde afkortingen voor de namen van Schout en Schepenen, zoals die in de gespecificeerde inhoudsopgaven zijn aangeduid.

 

De omvang van de gefotografeerde boeken is dermate groot dat deze niet gepresenteerd kunnen worden op onze website. Maar mocht je nader onderzoek willen doen in deze boeken (inventarisnummers) van de Rechterlijk Archief, geef dat dan hier even door en kunnen we bezien op welke manier deze boeken verstrekt kunnen worden.

 

Een test: hierna een link waarmee je een gefotografeerd origineel boek tot eind oktober 2018 kunt downloaden of lezen.
Let op: het is een omvangrijk bestand om te downloaden.

zie ook: https://www.ameide-tienhoven.nl/rechterlijke-archieven-ameide/

reacties naar: jw.koten@hccnet.nl