Schepenbank Loon op Zand voortaan online te raadplegen

Schepenbank Loon op Zand voortaan online te raadplegen

Sinds afgelopen week staat het hele schepenbankarchief van Loon op Zand gescand online.
Tijdens een korte inventarisatie zijn met name veel procesdossiers en voogdij- en boedelrekeningen beter toegankelijk gemaakt op persoonsnaam.

Het online beschikbaar stellen van dergelijke oude archieven biedt het grote voordeel voor de onderzoeker dat hij/zij er 24 uur per dag en 365 of 366 dagen van het jaar in kan snuffelen. Bovendien bestaat de mogelijkheid om relevante stukken of pagina’s te downloaden. Dat kan handig zijn voor bv. een publicatie of als je offline wilt werken.

Het betekent wel dat je als bezoeker van de studiezaal dit archief niet meer in papieren vorm kunt inzien. Raadpleging kan alleen nog online via de deze website.

Zie regionaalarchieftilburg

verder: https://www.regionaalarchieftilburg.nl/zoek-in-archieven

Jw.koten@hccnet.nl