Stichting CIHC

Stichting CIHC

Ontstaan in 2011 vanuit het wetenschappelijk onderzoeksinstituut KITLV (Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde) in Leiden is het Chinese Indonesian Heritage Center in 2016 als een zelfstandige stichting verder gegaan. Als de Stichting Chinese Indonesian Heritage Center (CIHC) blijft zij dezelfde doelen nastreven, thans als partner van het KITLV en in nauwe samenwerking met dat instituut.
De Stichting Chinese Indonesian Heritage Center (CIHC) heeft als doelstellingen het erfgoed van de Chinezen uit Indonesië in Nederland te behouden en de kennis van hun geschiedenis en migratiegeschiedenis te bevorderen en vast te leggen.

Erfgoed

Het erfgoed is het materiaal dat een beeld geeft van de geschiedenis van de Chinezen uit Indonesië in Nederland. Het gaat hierbij om materiaal uit familiebezit zoals documenten, brieven, dagboeken, receptenboekjes en beeldmateriaal zoals foto’s, fotoalbums en films. De mondeling of schriftelijk vastgelegde persoonlijke geschiedenis behoort ook tot het erfgoed.

Onderzoek, publicaties en informatie

Er is relatief weinig gepubliceerd over de Chinezen uit Indonesië in Nederland. Het CIHC wil onderzoek naar de geschiedenis, en met name naar de migratiegeschiedenis bevorderen. Daarnaast maakt informatie over onze geschiedenis aan het publiek in het algemeen en aan de eigen bevolkingsgroep in het bijzonder een belangrijk deel uit van haar activiteiten.

Stichting CIHC

Jw.koten@hccnet.nl