Stichting Surinaamse genealogie (SSG)

Stichting Surinaamse genealogie (SSG) – SAMEN WETEN WIJ MEER

Steeds vaker voelen mensen de behoefte om meer te weten over het verleden van de eigen familie, met andere woorden over de eigen voorouders.
Dat is niet anders onder mensen van geheel of gedeeltelijk Surinaamse herkomst. Deze interesse wordt vaak concreter bij het klimmen der jaren, maar er zijn onder de genealogen ofwel ‘familiehistorici’ ook veel jongeren te vinden. Het wroeten in het verre verleden is nu eenmaal een spannende en uitdagende bezigheid.
Om aan deze behoefte te beantwoorden is begin 2001 de Stichting voor Surinaamse Genealogie (SSG) opgericht.

DE STICHTING

• is een ontmoetingsplaats voor mensen met een interesse in Surinaamse familiegeschiedenis, waar zij met elkaar in contact kunnen komen en informatie uitwisselen, – biedt een helpende hand voor zowel beginnende als gevorderde onderzoekers als het gaat om hoe genealogisch onderzoek aan te pakken, welke hulpmiddelen ter beschikking staan en hoe het resultaat van het onderzoek op de meest efficiënte wijze vast te leggen,
• is een actieve belangengroepering die instellingen in Suriname en Nederland stimuleert om hun archieven toegankelijker te maken voor Surinaams familieonderzoek, die ten behoeve van haar donateurs de vindplaatsen van genealogische gegevens in kaart brengt en overzichten van de daar aanwezige bestanden publiceert.

DOELSTELLING VAN DE STICHTING

1. Behulpzaam zijn bij het tot stand brengen van onderlinge contacten en informatie-uitwisseling tussen mensen met interesse in Surinaamse familiegeschiedenis in de meest ruime zin. Middelen hiervoor zijn:- het opzetten van een lijst/database van uitgezochte en in onderzoek zijnde familienamen,
– het organiseren van lezingen en andere bijeenkomsten.
2. Ontsluiten van bronnen voor Surinaams familieonderzoek, zowel door het verzamelen en publiceren van bestaande archiefoverzichten en -inventarissen, als door het optreden als gesprekspartner naar instellingen in Suriname en Nederland om archieven (beter) toegankelijk te maken voor Surinaams familieonderzoek. Middelen: een tijdschrift, specifieke bronnenpublicaties, archiveren van fotomateriaal, een Internet-website.
3. Bieden van ondersteuning aan beginnende en gevorderde onderzoekers over wijze van aanpak (bij onderzoek in familiekring, in archieven, of op Internet), het oplossen van technische puzzels (zoals familierechtelijke vraagstukken) en het vinden en benutten van historisch achtergrondmateriaal. Het bemiddelen bij cursussen ter zake hoort hier ook bij.
4. Tweemaal per jaar, het uitgeven van het tijdschrift Wi Rutu. Het blad biedt beoefenaars van Surinaamse genealogie de gelegenheid om het resultaat van hun werk onder de aandacht te brengen. U vindt er veel informatieve en inspirerende artikelen.
5. Eénmaal per jaar, het houden van een Konmakandra. een bijeenkomst waarop donateurs hun gegevens kunnen vergelijken, lezingen kunnen bijwonen en gezellig kunnen bijpraten. Tijdens de bijeenkomst blikt het bestuur van de Stichting ook terug op de activiteiten van het afgelopen jaar en vooruit naar wat er aan toekomstplannen op tafel ligt.

Website: Surinaamse Genealogie 

Jw.koten@hccnet.nl