Stichtse Heraut 2019 nr 3

INHOUDSOPGAVE

Van de redactie……………………………………   …………………. 53 Van de voorzitter………………………………………………………… 54 Afdelingsnieuws      Overlijden Maurits Northolt……………55 Nieuwe leden stellen zich voor……………………………………… 55 Verslag lezing Willem Zondag over de Burgelijke Stand…… 56 Tijdschriftennieuws……………………………………………………. 59 Cirkeldiagram van Jo Houdijk ……………………………………… 62 
Stadswandeling 11 mei 2019 ………………………………… 65
Tips en Weetjes…………………………………………………………..66
Voorouderspreekuur…………………………………………67
Politieverslagen………………………………………………………….. 67
Diaconie N.H.Gem. Utrecht registers ter bedeling………….. 69
Paleografie
Transcriptie Oude opgave……………………………………………. 70
Nieuwe opgave…………………………………………………………… 71
Inhoudsopgave……………………………………………………………… 72

De geschiedenis van de burgerlijke stand vanaf 1811 tot heden. 
Dit met enkele min of meer belangrijke wijzigingen wordt toegelicht aan de hand van een lijst die wordt uitgereikt. Tussendoor worden enkele anekdotes uit de praktijk verteld. In Friesland worden alle akten tweetalig opgemaakt: in het Fries en in het Nederlands.

Naamrecht in Nederland
Volgens de huidig wetgeving sinds 1998 is de geslachtsnaam van een kind als de moeder gehuwd is de naam van de vader met de mogelijkheid van keuze voor de naam van de moeder. Als de moeder ongehuwd is krijgt het kind de naam van de moeder; als het kind wordt erkend behoudt het kind de naam van de moeder, tenzij door beiden gekozen wordt voor de naam van de erkenner.
Indien de ouders gehuwd zijn dan kan naamkeuze worden gedaan vóór de geboorte van het eerste kind of uiterlijk tijdens de geboorteaangifte. Als het kind erkend wordt dan dient de eventuele naamkeuze tijdens het opmaken van de erkenningsakte worden gedaan. Over het algemeen geldt: eens gekozen blijft gekozen, dus elk volgend kind krijgt dezelfde naam als het oudste kind.
In akten van de burgerlijke stand en de gemeentelijke basisadministratie wordt een Nederlandse man of vrouw altijd met de eigen geslachtsnaam vermeld. In het zakelijk en financieel verkeer is het toegestaan de geslachtsnaam van de partner (mede) te voeren. Er zijn vier mogelijkheden wat naamgebruik betreft voor zowel de man als de vrouw: 1. uitsluitend eigen naam; 2. uitsluitend naam partner; 3. naam partner voorafgaand aan eigen naam; 4. naam partner achter eigen naam.

Buitenlands naamrecht in Nederland
Degene met een vreemde nationaliteit wordt in Nederland altijd vermeld conform zijn of haar nationale naamrecht. Bijvoorbeeld: een Turkse vrouw krijgt over het algemeen door huwelijk de naam van haar man en verliest haar meisjesnaam.
Als een kind in Nederland wordt geboren uit Spaanse ouders dan past de ambtenaar van de burgerlijke stand Spaans naamrecht toe. Voorbeeld: uit een gehuwde Spaanse vader Sanchez Vicario, Julio met een Spaanse moeder Gonzalez Rodriquez, Maria, wordt zoon Alva geboren; Alva krijgt de Spaanse nationaliteit en wordt in de Nederlandse geboorteakte vermeld met de geslachtsnaam ‘Sanchez Gonzalez’ (eerste deel naam vader (Sanchez) en eerste deel naam moeder (Gonzalez). Het is sinds kort ook voor Spaanse ouders mogelijk te kiezen voor eerst het eerste deel van de naam van de moeder en het eerste deel van de naam van de vader; dan wordt de naam ‘Gonzalez Sanchez’.
Heeft het kind een Spaanse vader Sanchez Calvados, Alva, en een Nederlandse moeder Jansen, Maria, dan heet het kind in een Spaanse akte Sanchez Jansen. In Nederland is de achternaam van het kind Sanchez Calvados of Jansen.
Komen de ouders beiden uit een Islamitisch land, bijvoorbeeld Egypte, dan geldt het Islamitisch naamrecht. Als de ouders heten Mohamed Almi Emah en Beni Mada Sadat dan heet hun dochter Sabria Mohamed Almi. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen voor- en achternamen. De drie namen worden gezien als een naamreeks.
Een Marokkaan mag zijn kind geen Nederlandse voornaam geven. Dan weigert het Marokkaanse consulaat het kind te registreren en krijgt het niet de Marokkaanse nationaliteit. Er is een lijst van goedgekeurde Islamitische namen.
Wijziging van de achternaam is mogelijk als: het een bespottelijke of onwelvoeglijke naam is, een naam die uitsterft, een veel voorkomende naam. Of kan gewijzigd worden in de naam van de opvoeder (naam van de moeder of stiefvader). Het heeft de voorkeur om bij naamswijziging enkele letters om te draaien.

Voornamen
Het geven van voornamen is in Nederland sinds 1970 vrij, mits het geen ongepaste naam is, het geen bestaande geslachtsnaam is, niet zijnde tevens voornaam. Wijziging van de voornaam loopt via een procedure bij de rechtbank via een advocaat.
In de voornaam mogen in principe geen twee hoofdletters voorkomen. Zo wordt TomTom geweigerd; de naam AnneWil is echter geaccepteerd.

Cirkeldiagram van Jo Houdijk
Betreft Jo, zoon van Leonardus 1899-1962 en Jacoba Molenbeek 1902-1981
Vervolg Politieverslagen brigadier Roskam
(Stichtse Heraut, 31e jg., nr. 2, april 2019)
door Hetty Venema
(Enkele grepen uit de verslagen (1953-1955) van brigadier Roskam, werkzaam op het politiebureau op het Ledig Erf. Brigadier Roskam was Hermanus Pieter (Herman) Roskam (1905-1980). De verslagen zijn afkomstig van zijn zoon Piet Roskam. Zie het aprilnummer van de Stichtse Heraut van dit jaar)
Verslag van de gang van zaken in het bewakingsgebied en van het Groepspersoneel van Sectie III. Groep 6 over de maand September 1953.

Diaconie Nederlands Hervormde Gemeente Utrecht, inventarisnummer 816, toegangsnummer 687: Grootboeken,
registers ter bedeling oktober 1764-oktober 1777.
Vervolg van de Stichtse Heraut, 31e jaargang nr. 2, april 2019
Door Yvonne Jansen- Linse
Dit is de laatste kop geweest, want het gehele toegangsnummer is nu online te vinden, via de website van Het Utrechts archief

Jw.koten@hccnet.nl