THREANT is het kwartaalblad van NGV Drenthe en Noordwest-Overijssel 2018 nr 2

 

 

 

INHOUD:

Van de voorzitter 57  

Activiteiten NGV Drenthe en NW-Overijssel 61

 Begraven door de eeuwen heen 62

Militaire voorouders en genealogische bronnen 63

 Genealogisch inloopspreekuur  63

 Inzenddatum kopij volgende Threant 64

 Vacatures bestuur 64

 In memoriam Dr. Jan Ridderbos       65

 Een vergissing maken is menselijk  66

 Janna Hof-Biesterheerde, Vroedvrouw te 68 Drenthe 1904 -1947

 Stamreeks Janna Biesterheerde 74

 Stamreeks Gerrit Hof 79

 Historische periodieken 83

 

 

 

BEGRAVEN DOOR DE EEUWEN HEEN 

Op 29 september houdt Wim Vlaanderen voor onze afdeling een lezing in De Vredehorst.  Wim Vlaanderen is 32 jaar beheerder geweest van begraafplaatsen in de gemeente Zwolle en daarvoor 6 jaar van de Oosterbegraafplaats te Amsterdam. Hij is medeoprichter van het Uitvaartmuseum en erelid van de Beheerdersvereniging Nederland-Oost. In de loop der jaren heeft hij zich verdiept in de geschiedenis van de gebruiken rond het begraven door de jaren heen.

 

IN MEMORIAM DR. JAN RIDDERBOS

Onze Jan, secretaris van onze afdeling, is niet meer onder ons. Hij overleed op 7 maart in het ziekenhuis te Assen en op 14 maar jl. is hij begraven op Natuurbegraafplaats Hillig Meer te Eext.  Namens het bestuur en leden en redactie  hebben Henk Jonkman, Bert Heidmeijer en Anneke en Jan Pol afscheid van hem genomen. Jan was een gedreven persoonlijkheid. Hij was niet alleen predikant, maar ook historicus, kunstkenner en een echte familieman. Vooral de Joodse gemeenschap in Drenthe heeft in hem een geliefd persoon verloren.

EEN VERGISSING MAKEN IS MENSELIJK Ingezonden door Gea Martijn

Tijdens mijn onderzoek naar mijn familie kom ik erachter dat op de overlijdensakte van mijn opa Borcheld, Harmans, vermeld staat dat hij geboren is te Vlagtwedde op 07-10-1920. Dit moet echter zijn 09-07-1890. Tevens staat vermeld dat zijn moeder Jantien Staaf zou heten.  Dit moet echter zijn Jantien Staas.

Harmans BORCHELD, van beroep arbeider, geboren op woensdag 9 juli 1890 om 05.00 uur te Vlagtwedde, zoon van Meind BORCHELD, van beroep landbouwer, en Jantien STAAS, van beroep landbouwster. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-07-1890 door Meind Borcheld, oud 33 jaar, van beroep arbeider, wonende te Ter Apelkanaal, gemeente Vlagtwedde

 

JANNA HOF-BIESTEHIERDE, VROEDVROUW TE DRENTHE, 1909-1947 Ingezonden door W.C. Emmens. Email: wcemmens@kpnplanet.nl

Janna Biestehierde werd op 1 december 1891 geboren te Zweeloo (Dr) als oudste dochter van een boerengezin met acht kinderen die het huis verder moesten delen met hun grootvader en een oom en een tante. Nu was het leven in een typisch agrarisch dorp als Zweeloo wel rustig, maar niet altijd een luxe. Janna moest dan ook in 1899 als dienstbode in dienst treden bij een ander gezin zoals in die tijd het lot was van veel meisjes.

Toch werd zij in de bijzondere gelegenheid gesteld om in Groningen een opleiding te volgen voor vroedvrouw, en zij behaalde in 1909 haar diploma waarbij zij in die tijd extra inkomsten had als naaister.  Teruggekeerd naar Drenthe was ze korte tijd werkzaam als waarneemster in Klazienaveen, maar vestigde zich daarna op verzoek van een plaatselijk arts in Denekamp (Ov.). Ook dit was echter van korte duur en zij vestigde zij zich in 1910 als vroedvrouw in Erica (Dr.).  Daar leerde zij de jonge smid Gerrit Hof kennen, en het jaar daar

 

STAMREEKS VAN JANNA BIESTEHIERDE Ingezonden door Anneke Pol-Snippe. Email: jan-annekepol@kpnmail.nl

Generatie V

Janna Biestehierde geboren Zweeloo 01-12-1881, vroedvrouw, overleden Emmen 27-11-1969, trouwt Emmen 09-03-1911 Gerrit Hof geboren NieuwAmsterdam 13-09-1887, smid, overleden Emmen 08-02-1974 zoon van Pieter Hof en Jakobtje Snippe.

 

STAMREEKS VAN GERRIT HOF Ingezonden door Anneke Pol-Snippe. Email: jan-annekepol@kpnmail.nl

Generatie V

Gerrit Hof geboren Nieuw-Amsterdam 13-09-1887, smid, overleden Emmen 08-02-1974, trouwt Emmen 09-03-1911 Janna Biestehierde geboren Zweeloo 01-12-1881, vroedvrouw, overleden Emmen 27-11-1969 dochter van Bareld Biestehierde en Geessien Keen. Uit dit huwelijk:

 

reacties naar jw.koten@hccnet.nl