transcripties van de 20e, 25e, 40e, 50e, 80e en 100e penning

Op Genealogiedomein.nl (Genealogie in de achterhoek) zijn transcripties toegevoegd van de 20e, 25e, 40e, 50e, 80e en 100e penning in de diverse plaatsen.

Tevens ook indexen van attestatiën en certificatiën door het landgericht en stukken over de zorg voor minderjarigen en onder curatele gestelden.

zie bv. https://www.genealogiedomein.nl/6862-zutphen-scholtambt-ontvangsten-van-de-20e-40e-en-80e-penning-jaar-1795/file

jw.koten@hccnet.nl