Verslag Duitslanddag 3 februari 2018 in het informatiecentrum Bunnik

De 16e Duitslanddag

van de Nederlandse Genealogische Vereniging was weer een groot succes.
Op zaterdag 3 februari telden wij 80 leden en 54 niet-leden, die door de 14 Duitse en 4 Nederlandse standhouders met hulp van de vaste groep vrijwilligers werden bediend. De aanwezigheid van vertegenwoordigers van het hertogdom Kleve/ Kleef, de Ostdeutsche, de Osnabrücker, de Tecklenburger, de Westdeutsche en Westfälische Familienkunde hadden het ook druk, net als de Werkgroep Genealogisch Onderzoek Duitsland.

Het ruime, nieuwe gebouw, de enorme bibliotheek, de catering, de aparte tafel met bronnen op plaatsnamen, alles bleek te bevallen.
Heel gelukkig werd de bezoeker die zijn vrouws’ voorouders Strubbe in Hesepe bij Bramsche zocht. Zijn oud-Duitse huwelijksbijlagen kon ik ontcijferen, en de streek bleek Osnabrück. Dat kwam heel goed uit, want de OSFA- groep had de drie complete delen van hun Ortsfamilienbuch Bramsche meegenomen, waar 33 nieuwe Strubbes tevoorschijn kwamen. De OSFA was verrast door de vele nieuwe namen en plaatsen die gezocht werden, het aantal niet- leden was immers beduidend hoger dan andere jaren.
Ook de bezoeker die zijn Joodse voorouders in Oost- Pruisen, en de andere, die de adellijke von Glockmann in Königsberg zochten, gingen tevreden huiswaarts.

Als u nu denkt, dat wil ik ook wel eens meemaken, kom dan volgend jaar op zaterdag 2 februari 2019 gerust naar de 17e Duitslanddag in Bunnik.

Namens team medewerkers Informatiecentrum
Jos Kaldenbach en Wil van der Horst