Websitebezoek en scanning on demand stegen in Archief Arnhem 2018 spectaculair

 
 

 
 
 

 

Stijging websitebezoeken

Het aantal keren dat mensen onze website bezochten in 2018 nam toe naar 841.000. Dat is een stijging van ruim 5% ten opzichte van 2017. De laatste pakweg twintig jaar is de trend: een stijgend aantal digitale bezoeken met af en toe een klein knikje naar beneden. Onze (genealogische) gegevens en ons beeldmateriaal zijn steeds vaker op andere websites en in andere databanken te vinden, onder meer door het beschikbaar stellen van open data. Bovendien zetten wij verschillende sociale media intensief in om ons beeldmateriaal en andere collectie-onderdelen onder de aandacht van een breed publiek te brengen.
Velen gebruiken ons materiaal op talloze manieren (websites, blogs, social media, boeken, artikelen, exposities e.d.), waardoor de reikwijdte van de collectie en het werk van het Gelders Archief dan ook vele malen groter is dan de bezoekcijfers van onze eigen website.

Forse groei scanning on demand

Het aantal op verzoek van ons publiek gemaakte scans (scanning on demand) groeide in 2018 spectaculair naar bijna 2 miljoen. In oktober 2016 begonnen we met een proef, in 2017 produceerde we 385.000 scans. De belangstelling onder collega-archivarissen naar onze ervaringen op dit terrein was groot. Meer dan veertig collega’s uit geheel Nederland bezochten onze informatiemiddag op maandag 1 oktober.

Deze ontwikkelingen passen in het beleid van de directie en het bestuur van het Gelders Archief, waarin online dienstverlening en digitale archivering centraal staan.

Jw.koten@hccnet.nl