Wordt FHISO alternatief voor GEDCOM

BetterGEDCOM
GEDCOM is ontwikkeld door De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen (LDS Church). Vroeger in de tijd van GEDCOM waren de gegevens eenvoudig en volgden denkwijze van de kerk. GEDCOM is gebaseerd op een ideologie dat gezinnen de kern van de gezinsstructuur is en de basis van de genealogie zijn. Dat was 50 jaar gelden regel maar nu allang niet meer.

Omdat GEDCOM sinds de vorige eeuw niet is  geupdated is en aangepast aan nieuwe stromingen binnen de genealogie, hebben veel programma’s voor familiegeschiedenis hun eigen aanpassingen toegevoegd, wat betekent dat het hele idee van gegevensuitwisseling met andere programma’s ongeldig is. Niet alleen werkt GEDCOM niet erg goed in zichzelf, het voldoet ook niet aan het concept dat gegevens kunnen worden gedeeld. (Zie het artikel van Tamura jones : Https://www.tamurajones.net/AGentleIntroductionToGEDCOM.xhtml)

Een kleine groep geïnteresseerde mensen ging de uitdaging aan om er iets beters te maken. Ze starten in 2010 als BetterGEDCOM (http://bettergedcom.wikispaces.com.)

FHISO
In 2012 werd besloten tot de naam FHISO, Family History Information Standards Organization voor BetterGedcom te ontwikkelen. FHISO werd opgezet in de stijl van een multinationaal bedrijf met een bestuur en uitvoerend comité. In september 2017 ontstond FHISO met nieuwe ideeën voor de toekomst. zie https://fhiso.org/. De geloofwaardigheid van FHISO zal komen van de inhoud van haar voorstellen en of deze door de meerderheid van genealogen zullen worden begrepen, en vooral of nieuwe softwareprogramma’s zullen worden geschreven die FHISO als alternatief van GEDCOM bieden.

Standaard ouderlijke connecties zijn eenvoudig: een kind heeft één moeder en één vader. Ereis echter meer variatie mogelijk.   Kinderen kunnen worden geboren buiten de standaard huwelijksrelaties, Er kunnen al dan niet huwelijken zijn; er kunnen ook andere relaties zijn. Kinderen kunnen onwettig of natuurlijk zijn wanneer een van de ouders onbekend is. Kinderen kunnen in homohuwelijken terechtkomen als gevolg van een vrouwelijke bevalling of adoptie.

De basisgegevens zijn eenvoudig. De alledaagse werkelijkheid van vandaag is veel te complex om te worden geformaliseerd Daarom werd XYFT -software ontwikkeld. Deze heeft een kerngegevensstructuur die koppelingen naar andere informatie uit de metadata mogelijk maakt. Het is de stamboomstructuur en links naar bronnen die belangrijk zijn; over ouders en nazaten en de links naar andere mensen en informatie. XYFT gebruikt een eenvoudige en eerlijke manier om gegevens uit het familiegedrag te registreren op een manier die weergeeft hoe uw familiegeschiedenis in het verleden was, hoe het in het heden is en hoe het in de toekomst zal zijn.

De meeste mensen in de wereld bewaren geen gegevens op dezelfde manier als het GEDCOM-model verwacht: geen data voor religieuze gebeurtenissen (doopsel, doopsel, zegen enz.); geen huwelijkseffecten; geen sofinummer. De meeste GEDCOM-tags zijn niet relevant voor de meeste genealogen. De dingen die echt belangrijk zijn, zijn: wie zijn de moeder en vader en wat is het verhaal. Ook belangrijk zijn data, tenminste voor het doel van het scheiden van generaties en chronologie van gebeurtenissen; maar datums zijn vaak niet bekend, vaak vaag, vaak een bereik bestrijken en vaak verkeerd. Dit is een uitdaging voor elk systeem. XYFT biedt twee manieren om datums op te slaan, één als datumtekst en één als sorteervolgorde. Andere dingen die even belangrijk zijn, zijn de fysieke records, dingen zoals artefacten die niet op een computer kunnen worden bewaard en die in de echte wereld moeten worden bewaard. XYFT kan je vertellen wat je hebt en waar je het kunt vinden.

XYFT is een genealogische applicatie die helpt bij het genereren van de eigen stamboom. Het is gebaseerd op XY Family Tree, maar het belangrijkste verschil tussen beide is gerelateerd aan het medium voor gegevensopslag. Terwijl XY Family Tree werkt met CSV-documenten, slaat XYFT alle informatie op in XML-bestanden, waardoor de gebruikers de inhoud veel gemakkelijker kunnen bewerken en deze kunnen importeren in toepassingen van derden.

Werken met XYFT is niet moeilijk, hoewel de lay-out van de interface kan worden verbeterd. Geoptimaliseerd om te passen op brede moderne schermen, kan het hoofdvenster niet van grootte worden veranderd (maar dit kan worden gemaximaliseerd), dus er zijn schuifbalken waarmee u de volledige inhoud kunt zien voor het geval de monitor kleiner is. Bovendien zijn het kleurenschema en de manier waarop panelen worden geplaatst niet ideaal voor een aangename gebruikerservaring. Er zijn echter enkele aanpassingsopties voor zover het kleuren betreft.

Behalve de ontwerpkeuzes is het eenvoudig om vanuit XYFT een nieuwe stamboom helemaal zelf te maken. Eerst moet men de persoon selecteren om mee te beginnen, en vervolgens een weg banen naar het toevoegen van ouders, broers en zussen, echtgenoten, kinderen, relaties enzovoort. Het is de moeite waard te vermelden dat XYFT ook overweg kan met adopties,  en niet alleen op bloedvberwante gebaseerde afstamming.

Een genealogieproject in XYFT kan aantekeningen en takenlijsten bevatten, zodat u gefocust kunt blijven en niet kunt missen dat verre familieleden in de stamboom moeten worden opgenomen. En als we het hebben over gezinsbanden, kunt u met de toepassing eenvoudig mensen zonder ouders zien of personen detecteren die hun eigen voorouders zijn, waardoor u fouten in uw project kunt vinden.

Er zijn een paar extra functies van XYFT die moeten worden vermeld.  Dit betreft een lijst met bronnen en afbeeldingen waarnaar de XML-gegevens verwijzen en biedt u de mogelijkheid om alternatieve namen voor mensen toe te voegen.

Wat het delen van gegevens betreft, kan XYFT de stamboom naar HTML-indeling afdrukken of de inhoud uploaden naar een webmap die online kan worden beheerd.

Met XYFT,  is gebaseerd op XML-schema’s in plaats van CSV-bestanden  Men kan daarmee veel eenvoudiger met gegevens in een stamboom werken. Het heeft zijn voordelen in vergelijking met XY Family Tree, maar het heeft ook een aantal nadelen die misschien bezwaarlijk vindt.

XYFT biedt u die eenvoudige gegevensstructuur en XYXchange om gegevens met anderen te delen. Deze software is niet perfect is, maar het is in ieder geval rationeel, en het voldoet aan de normalisatieregels voor databases. Het is een goede uitgangspunt voor iets beters dan GEDCOM. Het is niet iets bijzonders. Het zijn eenvoudige CSV-tabellen die aan elkaar gekoppeld zijn en hyperlinks naar al uw andere bestanden bevatten. Alle CSV-tabellen en alle gekoppelde bestanden kunnen door XYXchange worden gecomprimeerd in een standaard zipbestand en worden uitgewisseld met iemand anders. U kunt de tabellen in Excel lezen.

 

 De Family History Information Standards Organization (FHISO) is een internationale organisatie die is opgericht met het doel informatiestandaarden voor genealogie en familiegeschiedenis te ontwikkelen en aan te bevelen. Zij hebben als doelstelling om genealogische bedrijven van alle groottes samen te brengen, evenals professionele genealogen en hobbyisten, om samen te werken aan normen die het werk van genealogen over de hele wereld ten goede zullen komen. Daar kunt U ook uw vragen aanstellen.

 

reacties naar: jw.koten@hccnet.nl