het leven zit

vol verhalen

Archieven

Stap 1: starten met onderzoek

Bij het Voorzittersoverleg van genealogische verenigingen bestond de behoefte een gezamenlijk instrument te hebben om daarmee de kwaliteit van het genealogisch onderzoek in Nederland te kunnen bevorderen en genealogische onderzoekers een houvast te geven door te formuleren wat de goede gebruiken zijn.

In de “zeven pijlers” zien we de onderdelen terug van het genealogisch onderzoeksproces, van voorbereiding tot en met het uitdragen van de resultaten. Belangrijk daarbij is op een verantwoorde manier om te gaan met informatie, inclusief het respecteren van de persoonlijke levenssfeer en het recht doen aan het werk van collega-onderzoekers. Het vormt het uitgangspunt bij het doen van onderzoek.

Download hier de ‘Zeven pijlers voor genealogisch onderzoek’ [pdf].

"Vanaf het begin alles goed documenteren en noteren, dat is mijn gouden tip"

Nadenkende man