ACH-Afdelingsledenvergadering

Afdelingsledenvergadering Achterhoek en Liemers (AVL)
zaterdag 14 april 2018, aanvang 13.30 uur Culturhus Vorden.

De vergaderstukken cq. verslagen liggen ter inzage.

agenda:
1. opening en vaststelling van de agenda
2. mededelingen
3. verslag van de ALV van 8 april 2017
4. jaarverslag 2017 van de secretaris
5. jaarverslag 2017 van de penningmeester
6. begroting 2018
7. verslag kascommissie
8. bestuursverkiezingen. Jos Grimmelikhuizen is aftredend en herkiesbaar
9. verslagen van de afdelingsafgevaardigden
10. aanwijzing en mandatering afdelingsafgevaardigden
11. rondvraag en sluiting van de vergadering

Na de vergadering bieden we de belangstellenden een korte workshop
oud schrift (paleografie) onder leiding van bestuurslid Piet Hein Brouwer.

De workshop is vooral bedoeld als ‘opfrisser’ voor leden met enige
ervaring in het transcriberen van oud schrift.

klik hier voor het jaarverslag 2017: