Afdelingsledenvergadering Amersfoort e.o.

Afdelingsledenvergadering (ALV)

De vergadering wordt doorgaans twee maal per jaar gehouden in april en november. Kijk voor de aankondigingen in de agenda.

De onderwerpen voor 16 november zijn:
Agenda
Verslag vergadering van 6 april 2017
Jaarplan 2018
Begroting 2018
Bestuur: Arie van Herk treedt op eigen verzoek af als secretaris. Het bestuur stelt voor Arie te ontheffen uit zijn functie en Henk van de Streek te benoemen als secretaris van de afdeling. CV van Henk
Toelichting op de stukken van de Algemene Vergadering en mandaat voor de (plv)afgevaardigde
Rondvraag
Sluiting

Aansluitend aan deze ALV vindt een workshop plaats door John Boeren over “Gouden regels voor genealogen”

Algemene Vergadering (AV)

De eerstkomende AV vindt plaats op 25 november 2017 in Driebergen.
De stukken voor de AV zijn, nadat u bent ingelogd, in te zien via het agenda-item van de AV of via deze link
In de ALV van 16 november worden de stukken van de AV doorgenomen.

Stukken ALV van voorgaande jaren

Jaar:   Jaarverslag:        Verslag ALV vj.: Verslag ALV nj.: Fin.verslag:        Verslag afd.afg.:
2017:     Document      
2016:   Document Document Document Document Document
2015:   Document Document Document Document Document
2014:   Document Document Document Document Document
2013:   Document Document Document Document Document
2012:   Document Document Document Document Document
2011:   Document Document Document   Document
2010:   Document Document Document   Document

Terug naar homepage afdeling