Afdelingsledenvergadering Amersfoort e.o.

Afdelingsledenvergadering (ALV)

De vergadering wordt doorgaans twee maal per jaar gehouden in april en november. Kijk voor de aankondigingen in de agenda.

De onderwerpen voor 15 november 2018 zijn:
1. Opening en vaststellen Agenda
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Vaststellen Verslag vergadering van 19 april 2018
4. Vaststellen Begroting_2019_tbv_ALV_AFT
5. Toelichting op de stukken van de Algemene Vergadering van 24 november en mandaat voor de (plv)afgevaardigde
6. Rondvraag
7. Sluiting

Aansluitend aan deze ALV vindt  een lezing plaats over Eemlandse voorouders (met belangen) in Berbice, Demerara en Essequebo door dhr. Paul Koulen.

Algemene Vergadering (AV)

De eerstkomende AV vindt plaats op 24 november 2018 in Driebergen.
De stukken voor de AV zijn, nadat u bent ingelogd, in te zien via het agenda-item van de AV of via deze link
In de ALV van 15 november worden de stukken van de AV doorgenomen.

Stukken ALV van voorgaande jaren

Jaar:   Jaarverslag:        Verslag ALV vj.: Verslag ALV nj.: Fin.verslag:        Verslag afd.afg.:
2017:     Document      
2016:   Document Document Document Document Document
2015:   Document Document Document Document Document
2014:   Document Document Document Document Document
2013:   Document Document Document Document Document
2012:   Document Document Document Document Document
2011:   Document Document Document   Document
2010:   Document Document Document   Document

Terug naar homepage afdeling