Afdelingsledenvergadering Amersfoort e.o.

Afdelingsledenvergadering (ALV)

De vergadering wordt doorgaans twee maal per jaar gehouden in april en november. Kijk voor de aankondigingen in de agenda.

De onderwerpen voor 19 april zijn:
Agenda
Verslag vergadering van 16 november 2017
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2017 afdelingsafgevaardigde
Verslag van de kascontrolecommissie 2017
Financieel jaarverslag 2017 (de tekst)
Financieel jaarverslag 2017 (de cijfers)
Toelichting op de stukken van de Algemene Vergadering van 12 mei en mandaat voor de (plv)afgevaardigde
Rondvraag
Sluiting

Aansluitend aan deze ALV vindt  een lezing plaats over huizenonderzoek door mevr. Els Elenbaas.

Algemene Vergadering (AV)

De eerstkomende AV vindt plaats op 12 mei 2018 in Driebergen.
De stukken voor de AV zijn, nadat u bent ingelogd, in te zien via het agenda-item van de AV of via deze link
In de ALV van 19 april worden de stukken van de AV doorgenomen.

Stukken ALV van voorgaande jaren

Jaar:   Jaarverslag:        Verslag ALV vj.: Verslag ALV nj.: Fin.verslag:        Verslag afd.afg.:
2017:     Document      
2016:   Document Document Document Document Document
2015:   Document Document Document Document Document
2014:   Document Document Document Document Document
2013:   Document Document Document Document Document
2012:   Document Document Document Document Document
2011:   Document Document Document   Document
2010:   Document Document Document   Document

Terug naar homepage afdeling