Bibliotheek Amsterdam en omstreken doos 1 t/m 6

Inhoud Doos 1

 • 001. Familienaam=Beroep.
  Samengesteld door de afdeling Amsterdam e.o. (2008), 8 delen incl. index. Samen 4000 blz.

Inhoud Doos 2

 • 002. Kwartierstatenboek deel I (‘Herlevend Verleden’), afd. Amersfoort e.o. (1990), 278 blz.
 • 003. Kwartierstatenboek deel II (‘Herlevend Verleden’), afd. Amersfoort e.o. (1996), 203 blz.
 • 004. Kwartierstatenboek deel I, afd. Amsterdam e.o. (1988), 199 blz.
 • 005. Kwartierstatenboek deel II, afd. Amsterdam e.o. (1991), 225 blz.
 • 006. Kwartierstatenboek deel III, afd.. Amsterdam e.o. (1995), 250 blz.
 • 007. Kwartierstatenboek deel IV, afd.. Amsterdam e.o. (1998), 254 blz. (t.g.v. 50-j. bestaan)
 • 008. Kwartierstatenboek deel V, afd. Amsterdam e.o. (2003), 202 blz. (t.g.v. 55-j. bestaan)
 • 009. Kwartierstaten en genealogieën, Jubileumboek 1999, afd. Drenthe, 211 blz.
 • 010. Voorouderboek 2000, Kwartierstaten, genealogiën en parentelen afd. Drenthe, 188 blz.
 • 011. Jubileumboek 2004. Genealogiën en kwartierstaten afd. Drenthe, 244 blz.
 • 012. Kwartierstatenboek, afd. Flevoland (1994), 209 blz.
 • 013. Kwartierstatenboek, deel 1, afdeling Den Helder (1981)
 • 014. Kwartierstatenboek, deel 2, afdeling Den Helder (1994)
 • 015. Kwartierstatenboek, deel 3, afdeling Den Helder (1999)
 • 016. Kwartierstatenboek deel 2, afd. Hollands Noorderkwartier (1991), 152 blz.
 • 017. Kwartierstatenboek deel 3, afd. Hollands Noorderkwartier (1992), 156 blz.
 • 018. Kwartierstatenboek deel 4, afd. Hollands Noorderkwartier (1995), 99 blz.

Inhoud Doos 3

 • 019. Voor- en familienamen in Nederland 
 • 020. De Overtoom en de Dubbele Buurt, historisch knooppunt van land- en waterwegen.
 • 021. Amstelveense Historische Reeks nr. 7 (1999), 209 blz. 
 • 022. Varen op de grote rivieren rond 1580. De tolboeken van 1565, 1582 en 1603 over kooplieden schippers, goederen en schepen.
          Culemborgse akten over scheepsbouw. Een verkennende documentatie (2003), door T. Marseille, 208 blz. 
 • 023. Kwartierstatenboek afd. Gooi– en Eemland (1989), 192 blz.
 • 024. Gedenkboek 1948-1978, afd. Kennemerland (1978), 160 blz.
 • 025. Jubileumboek, van de afd. Delfland (2001), 374 blz.
 • 026. Metterwoon in Kennemerland, afd. Kennemerland (1998), 338 blz
 • 027. Westbrabanders onder elkaar I, afd. West Noord-Brabant (1982), 167 blz.
 • 028. Westbrabanders onder elkaar II, afd. West Noord-Brabant (1997), 160 blz.
 • 029. Onze Voorouders III, kwartierstaten en stamreeksen, afd. Rijnland (1998), 422 blz.
 • 030. Zuidhollandse genealogieën. Uitg. Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie “Ons Voorgeslacht” (1986), 231 blz. 
 • 031. Rond de 64 Berger-kwartieren (1995), door G.M. Berger, 224 blz.
 • 032. Ruim 200 Hollaers uit het Utrechtse, in de 17e en de 18e eeuw, als een familie (1997), door G.M. Berger, 190 blz. 
 • 033. Rond de familie De Lange – Houdijk (1999), door G.M. Berger, 186 blz.
 • 034. Rond de Rammen van Montfoort 1660-1860 (2001), door G.M. Berger, 119 blz.
 • 035. Rond de familie Schoonderwoert in en om de Lopikerwaard (2003), door G.M. Berger 218 blz.
 • 036. Rond de familie Van Miltenburg, ca.1650-1800, met tevens gegevens van de zijtakken, door G.M. Berger
 • 037. “Het zij”. Onderzoek families Kuipéri en Van Leeuwen (1991), door Pijk Kuipéri, 112 blz.
 • 038. Ploeger, een arbeidzame, van oorsprong veenkoloniale, familie, 2000, doorR. Ploeger, 223 blz.
 • 039. Ros(s) stammend uit Schotland (1988), door George Ross, 59 blz.
 • 040. De van Hoorns van Oosternieland (1991), door M. Rümke-van Hoorn c.s., 126 blz.
 • 041. Duizend jaar voorgeslacht. Circa 3000 kwartieren (1987), door K.J. Slijkerman, 350 blz.
 • 042. Duizend jaar voorgeslacht. Supplement I (1989), door K.J. Slijkerman, 114 blz. 
 • 043. Genealogie Tolboom (1990), door J.G. Tolboom en S.W. Tolboom-van den Berg, 313 blz.
 • 044. 20 jaar Stichting Genealogisch Onderzoek Verdon(c)k (1997), 94 blz. 
 • 045. De Bergeyk II tak. Een grenzenloze Verdon(c)k genealogie in de Kempen (2000), door Piet Verdonck, 158 blz.
 • 046. Altijd werk in Ouderkerk, door Willemies van der Velden

Inhoud Doos 4

 • 047. Gemeentearchief Nijmegen, Afstemmen op afstammen (1980), 207 blz.
 • 048. Zo schreven onze voorouders. Nederlands schrift tussen 1450 en 1700. CBG (1980), door Drs. B.N. Leverland, 80 blz. 
 • 049. Zeg mij aan wien ik toebehoor, het verzetskruis 1940-1945 (1993), door Dr C.M. Schulten, 203 blz.
 • 050. Doctores, Meesters, Apothecars en Artsen. Feiten uit de Zaanse geneeskunde in de negentiende eeuw (1998), door Dr F. van Soeren, 140 blz.
 • 051. De herkomst van familienamen in Suriname 1667-1863 (1994), door Drs H. Speyer, 45 blz.
 • 052. Dagen, maanden, jaren, tijdrekenkunde in kort bestek(1979), Idem CBG, 51 blz.
 • 053. Migranten en Passanten, voorbeelden uit een eeuwenlange geschiedenis. NGV-publicatie nr.1 (2002), 126 blz. Uitg. NGV-afd. Rotterdam e.o.
 • 054. De Zuidnederlandse immigratie 1572-1630 (1978), door Dr. J. Briels, 110 blz.
 • 055. Verhalen uit het Luthers Weeshuis, Weteringschans Amsterdam (2003), door Jansje van Dijk – Sijbrandij (bew. en samenstelling), 96 blz.
 • 056. Genealogische en Historische Encyclopedie van Delft, Gen.Ver. Prometheus, 1e lustrumuitgave (1984), 318 blz.
 • 057. Een Godshuis voor mensen 1914 – 1992 (1992), door Gerardus Majella, 51 blz.
 • 058. Hervormd in Sint-Petersburg 1717-1927 (1999), door P.N. Holtrop, 172 blz.
 • 059. De Joodse gemeente in Aalten. Een geschiedenis 1630-1945(1991), door Pieter Luwink, 208 blz.
 • 060. Geschiedenis van de Joodse Gemeenschap in de Pekela’s 1683-1942(1991), door E. Schut, 247 blz.
 • 061. 200 jaar Parochie St Jan. Uithoorn 1782-1982(1982), door Drs. P.J.J.M.van Wees, 72 blz.
 • 062. De aantekeningen uit de kerkregisters van Wol¬faarts¬dijk. Uitg. Genealogische Werkgroep Zeeland (1984), door J.v.d. Baan, 199 blz.
 • 063. Genealogische Heraldische Bundels van de afd. Kwartier van Nijmegen:
          A: Zoeklicht Kwartier van Nijmegen(1985), 200 blz.
          B: Zoeklicht Zonder Grenzen (1990), 231 blz.
          C: Zoeklicht 2000 (2000), 311 blz. 
          D: Zoeklicht bij Zilver (1995), 263 blz. 
 • 064. Uw Amsterdam. Jubileumboek afd. Amsterdam e.o. t.g.v. 40-j. bestaan, (1988), 279 blz. 
 • 065. In de permetatie. Jubileumuitgave afd. ‘s-Hertogenbosch en Tilburg, (1982), 167 blz.
 • 066. Van verre en nabij, genealogische artikelen, kwartierstaten en stamreeksen uit de regio Rotterdam, (1983), 186 blz.
 • 067. Honderd Zeeuwse families, door P.A. Harthoorn, 134 blz.
 • 068. Drents Genealogisch Jaarboek, 1994, 1995, 1996 en 1998
 • 069. Jubileumnummer afd. Koggenland (kwartierstaten) t.g.v. 20-j. bestaan 1984 – 2004 (124 blz.)
 • 070. Voorouders gezocht, inleiding tot de genealogie (1981), door H.L. Kruimel, 220 blz.
 • 071. Een tragedie op het legmeer, door Lucas G. Brockhoff
 • 072. Anne, een familiegeschiedenis, door Marianne Hansen-Hallewaard
 • 073. Immigranten in Alkmaar, door Maria G. de Leeuw
 • nieuw. Genealogie Höweler (protestant)
 • nieuw. Uithoorn en de Kwakel. Ingekleurde prentbriefkaarten

Inhoud Doos 5

 • 074. Kwartierstatenboek deel 2, afd. West Noord-Brabant (1995), 114 blz.
 • 075. Tweede Limburgs Kwartierstatenboek, afd. Zuid-Limburg en Overkwartier van Gelre. (2002), 164 blz. 
 • 076. De drie boerenhoeven in Stockum (Albers, Rolfes, Geers), 2000, door H. Grüter, 23 blz. [zie ook H.J. Albers]
 • 077. Pieter Denijs (1580-1651) en zijn notarissen te Amsterdam (1995). Door Ruud Koopman
 • 078. Stichting Geslachten Zijlstra, Het geslacht Zijlstra, tweede verantwoording (1980), 108 blz.
 • 079. De families West(e)ri(n)k. Een verzameling gegevens over alles wat Westeri©k, Westering(h) of Westerin©k heette of nog heet. (1988), door G.J. Westerink, 469 blz.
 • 080. De nazaten van Cornelis Janszoon Warmerdam (1994), door Peter Warmerdam, 86 blz.
 • 081. Genealogie Bergkamp, (2002), door P.W. Bergkamp, 93 blz. (plus index 3 blz.)
 • 082. Beukman in Amsterdam, 4 generaties, 67 blz.
 • 083. Het nageslacht van Arij Jansz. Brouwer uit Sint Pancras (2006), door A.C. Brouwer, 237 blz.
 • 084. Het geslacht Zier in Nederland (1994), door A.J. Drewes, 47 blz.
 • 085. Het nageslacht van Frederik Drewes (1751-1824),waagdrager en bakker te Amsterdam (2003), door A.D. Drewes, C.A. Drewes-Fontein en A.J. Drewes, 30 blz.
 • 086. Bonebakker 1792-1967, door M.G. Emeis Jr., 91 blz.
 • 087. Het geslacht Eusman 1700-1987 (1987), door J.P. Eusman, 99 blz. 
 • 088. Stamboom van de familie Gaasterland (2000), door J.C. Gaasterland, 98 blz.
 • 089. Het familieboek Kappenburg, 1690-1982 (1982), 112 blz.
 • 090. Genealogie van de Familie Hopmans 1600-1645, (1946), door C.J. Knipscheer, 78 blz.
 • 091. Marcellus Albertus van Deursen, zijn voorouders en zijn nageslacht (1996), door Jos de Lange Wendels en Thea Elsinga-Van der Zee, 118 blz.
 • 092. De familie Schadd. 13 geneaties in 4 eeuwen (1997), door Han van der Linden-Schadd, (50 blz.), [BOEK ONTBREEKT IN DE DOOS]
 • 093. Genealogie Schoneveld, 1480-1989 (1989), door G.J.S.Schoneveld-Ravensbergen en J.M.Schoneveld, 280 blz.
 • 094. Genealogie Vulsma. Door R.F.Vulsma

Inhoud Doos 6

 • 095. Naamlijst voor den Telefoondienst, Januari 1915,(herdruk 1998), 758 blz.
 • 096. Familie Van Opdorp uit Essen-Hoek, deel 2 (1991)097. Kwartierstatenboek afd. ‘s-Hertogenbosch en Tilburg,(1988), 160 blz.
 • 098. Kwartieren van Her en Der deel I, afd. Kwartier van Nijmegen, 239 blz.
 • 099. Kwartieren van Her en Der deel I A, afd. Kwartier van Nijmegen
 • 100. Kwartieren van Her en Der deel III, afd. Kwartier van Nijmegen, 196 blz.
 • 101. Kwartierstatenboek afd. Koggenland, (1994), 220 blz.
 • 102. Hoogheemraadschap Amstelland, Inventaris van het archief, (1990), 63 blz.
 • 103. De inwoners van Hulster-Ambacht in 1739. Uitg. Genealogische Werk¬groep Zeeland (1980), door Ir. V.J.M. de Bliek,93 blz.
 • 104. Waverveen en Waveren. Register civique 1811, (1991), door A. te Meij, 26 blz.
 • 105. Naamregister op Waterlandse en Zaanse kwartieren, deel 2, 113 blz.
 • 106. Claas Claasse Verweij en zijn nakomelingen, (1998), door Rita de Groot,42 blz.
 • 107. De familie Keijsers uit West-Brabant, 1550-2000, (2000), door Rita de Groot,80 blz.
 • 108. Familie Frentz. Twee eeuwen in de Betuwe, (1992), door J.F.van Ruth-van Hemert,159 blz.
 • 109. Keizer en Keijser uit Steenwijk. Een genealogie, (1998), door G. van der Wal,32 blz.
 • 110. Roel Roels uit Boornbergum en de families van der Wal, de Jong en Blaauw, (2006), door G. van der Wal,42 blz.
 • 111. Genealogie van de familie Van Amsterdam, (1982), door F.J. Weber en L. van Amsterdam,
 • 112. Parenteel van Pieter Jacobs Meester en Maartje Cornelis uit Den Ilp, (1997), door M.L. Krap-Meester, 56 blz.
 • 113. 40 jaar, 40 kwartierstaten , samengesteld door de afd. IJssellanden (1998), 238 blz.
 • nieuw. Kwartierstaat van den Hoogen – Smeink