Bibliotheek Amsterdam en omstreken doos 7 t/m 12

Inhoud Doos 7

 • 114. Nederland in Stukken, beeldkroniek van Nederlandse archieven, (1979), door F. van Anrooy, 195 blz.
 • 115. Overzicht notarissen in geheel Nederland, alfabetisch op standplaats.
 • 116. De grond waarop wij stonden, geschiedenis van de Hervormde Kweekschool / PA te Amsterdam, 1907-1984 (1993), door W. van der Horst, 306 blz.
 • 117. Langs verboden wegen. Achtergronden van buitenechtelijke geboorten in Noord-holland 1812-1914, (1991), door J. Kok,176 blz.
 • 118. Onderzoek in protestantse kerkelijke archieven in Nederland, (1994), door J.G.J. van Booma,383 blz.
 • 119. Naamlyst der Inteekenaaren. 3000 namen van intekenaren op de 2e druk (ca.1795) van Jan Wagenaars “De Vaderlandsche Historie” (facs. 1994), door J.van Rinsum (bew.)80 blz. 
 • 120. Beknopt overzicht van de archieven en verzamelingen in het Gemeentearchief van Groningen en het Rijksarchief in de Provincie Groningen, (1989), 136 blz.
 • 121. Stamreeks & gezinsbladen van Jannie van Mourik, (1995), door J.W.J.F.Jaeger,20 blz.
 • 122. Stamreeks & gezinsbladen van Maaike van Rosmalen, (1995), door J.W.J.F.Jaeger,8 blz.
 • 123. Sontag/Zondag, een Leidse bakkersfamilie (met aanvulling van T.Rigter-Zondag), (1988/1992), door F.W. Prins-de Haan,15 blz.
 • 124. Van Richter naar Rigter, (1994), door B. Rigter,5 blz.
 • 125. Dossier Schraven, (1996), door W.A.Th. Wajer-Schraven,
 • 126. Zaanstreek-Waterland in Genealogisch perspectief, (1992), samengesteld door afd. Zaanstreek-Waterland,346 blz.
 • 127. Stichting Geslachten Faber, 25e Verantwoording, (2005), 52 blz.
 • 128. Van wie bin jie d’r één. Door J.H.H. Putman + H.A. Burgman-Feenstra,
 • 129. Kwartierstaat Versluys-Vriesman. Door J. Versluys
 • nieuw. Utrechtse Parentelen (vóór 1650)

 


Inhoud Doos 8

 • 130. Noord-Hollanders in beweging, ca 1800 – 1930
 • 131. Genealogie van de families Rümke en Kips, door Chris Rümke Jr., 85 blz.
 • 132. Errata Register. Door Chris Rümke Jr.
 • 133. Loose’s Kwartieren, doorG.J. Loose en E.M. Loose – van Heel
           Loose’s Kwartieren, deel 4 – 1 (2004), 165 blz.
           Loose’s Kwartieren, deel 4 – 2 (2004), 172 blz. 
           Loose’s Kwartieren, deel 4 – 3 (2001), 123 blz. 
           Loose’s Kwartieren, deel 4 – 4 (2006), 130 blz.
 • 134. Boeren, burgers en buitenlui, 50 kwartierstaten uit de regio West-Overijssel, (1992), 120 blz.
 • 135. Afstammelingen Brinkman (ook Brinck), (2003), door J.A. Brinkman, 21 blz.
 • 136. Afstammelingen van Van Slochteren, (2003), door J.A. Brinkman, 13 blz.
 • 137. Afstammelingen Heijn uit de Zaanstreek, (2003), door J.A. Brinkman, 18 blz.
 • 138. Afstammelingen van Van Angelbeek afkomstig van Ameland, (2003), door J.A. Brinkman, 43 blz.
 • 139. Afstammelingen Von Angelbeck/Van Angelbeek uit Oost-Friesland, (2003), door J.A. Brinkman, 33 blz.
 • 140. Afstammelingen Hegt, “Een Amsterdamse Joodse familie”, (2003), door J.A. Brinkman, 7 blz.
 • 141. Afstammelingen List uit Oostzaan, (2003), door J.A. Brinkman, 21 blz.
 • 142. Afstammelingen Snoeren (v/h Corsten), (2003), door J.A. Brinkman, 18 blz.
 • 143. Afstammelingen Klokkers, (2003), door J.A. Brinkman, 4 blz.
 • 144. Afstammelingen Vogelzang, (2003), door J.A. Brinkman, 26 blz.
 • 145. Kartotheek 1994, uitg. Contactdienst, samengesteld door Werkgroep Genealogisch Onderzoek Duitsland (W.G.O.D.), 79 blz.
 • 146. Kartotheek Supplement 1995, uitg. Contactdienst, 28 blz.
 • 147. Kartotheek 2002, 101 blz.
 • 148. Rijnland, De kerkelijke en maatschappelijke achtergronden van 87 studenten in de periode 1801-1811 een studiebeurs ontvingen voor de Leidse Universiteit, (1973), door Drs F.C. Dufour – Briët, 65 blz.
 • 149. Ik zeg Nu, Nu. Vierhonderddertig jaar wel en wee van een Nederlandse Joodse familie, (1992), door Salomon van Son, 458 blz.
 • 150. Denk aan de tijden van weleer. Joodse kooplieden in de steden Speyer (D) en Metz (F) in de 16e en 17e eeuw, (2006), door Salomon van Son, 63 blz.
 • 151. Krankenbezoekers ofwel Ziekentroosters, door P.J. Ritsema, deel I (1971), 18 blz., deel II (1974), 77 blz.
 • 152. Kohier van de Personeele Quotisatie te Amsterdam over het jaar 1742, deel I, Genootschap Amstelodamum (1945), 138 blz.
 • 153. Lutherische Einwanderer in Zaanstad in den Niederlanden von 1675 bis 1811 (1991), door Jos Kaldenbach, 47 blz.
 • 154. “Juich, koopman, juich…”. Contacten tussen Nederland en Noord-Amerika vóór en na de erkenning van John Adams. Catalogus tentoonstelling Algemeen Rijksarchief (1982), 57 blz.
 • 155. De familie Paternotte, nakomelingen van een steenhouwersgeslacht uit Henegouwen, (2000), door W.L.M. Paternotte, 150 blz.

 


Inhoud Doos 9

 • 156. Amsterdam. Burgerwijkkaarten. Geschiedenis van Schutterij en Burgerwacht. Genealogische gegevens van Officieren, (1981), door W. Hofman, 155 blz.
 • 157. Amsterdam in 1585, het kohier der capitale impositie, (1941), door J.G. van Dillen, 220 blz.
 • 158. Amsterdam omstreeks 1780, door J.R. Schiltmeijer, 212 blz.
 • 159. Sloterpolder in tekst en beeld. De groentetuin van Amsterdam, periode 1920-1960. Uitg. Werkgroep Sloterpolder (2004), 127 blz.
 • 160. Amsterdam en Friesland, zeven eeuwen relaties. Fryske Akademy (1975), 248 blz.
 • 161. ‘s-Gravendeel 1593-1993. Uit de geschiedenis van het dorp aan de Kil. Uitgave Stichting Jubileumboek ‘s-Gravendeel (1993), 328 blz.
 • 162. Archief van de Evangelisch-Lutherse Gemeente te Zaandam 1642-1919. Inventarisreeks nr.3 van het Algemeen Rijkksarchief (1975), door W.F.M. Brieffies, 33 blz. 
 • 163. Geldersen gezocht. Gids voor stamboomonderzoek in Gelderland, (1996), door P. van Wissing, R. van Drie en P. Wouters, 248 blz.
 • 164. Stichtenaren uit vroeger jaren. Uitg. NGV – afd. Utrecht t.g.v. 40-jarig bestaan (1987), 243 blz.
 • 165. Stichtenaren uit vroeger jaren, deel 2. Uitg. NGV-afd. Utrecht t.g.v. 50-jarig bestaan (1997), 285 blz.
 • 166. Terug in de tijd (1). Een bonte verzameling van genealogisch onderzoek in de Zaanstreek en het Waterland. Uitgave NGV-afd. Zaanstreek-Waterland (1997), 352 blz. met index.
 • 167. Terug in de tijd (2). Zaankanters en Waterlanders, een bonte verzameling genealogisch onderzoek. Uitgave NGV-afd. Zaanstreek-Waterland (2002), 432 blz. met index.
 • 168. Familienaam=plaatsnaam, samengesteld door de afdeling Amsterdam e.o. (1998), 2 delen, 387 blz.
 • 169. Familiemaan=Plaatsnaam, Index
 • 170. Favier – Favié, een Hugenotenfamilie, (1988), door Dr G. Fafié, 45 blz
 • 171. Littera eget Scheda (de letter behoeft papier)

 


Inhoud Doos 10

 • 172. Zuidhollandse stam- en naamreeksen. (1986), 322 blz.
 • 173. Genealogisch Repertorium, A/L, M/Z, supplement (1970/1984), door E.A. van Beresteyn (CBG), 3 delen
 • 174. Repertorium DTB 1969 en 1980, door W. Wijnaendts van Resandt (CBG) 
 • 175. Bij ons in de familie, bloemlezing uit Gens Nostra 1945-1970, (1979), door N.A. Hamers e.a., 275 blz.
 • 176. Zeeuws Kwartierstatenboek, deel 1 (1981), uitgeven door de NGV-afdeling Zeeland, 264 blz.
 • 177. Zeeuws Kwartierstatenboek, deel 2 (1983), uitgeven door de NGV-afdeling Zeeland, 310 blz.
 • 178. Zeeuws Kwartierstatenboek, deel 3 (1986), uitgeven door de NGV-afdeling Zeeland, 290 blz.
 • 179. Ons Voorgeslacht 1984 – 1985, uitgegeven door de Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie
 • 180. Terugblik. Een greep uit de geschiedenis van de familie Doyer (1980), door Eveline Klaver e.a. (samenstellers), 106 blz.
 • 181. Hoe vindt men zijn voorouders in de Nederlandse archieven? (1961), NGV Jubileum-uitgave, 186 blz.
 • 182. Rietstap’s Handboek der Wapenkunde, (1961), door C. Pama, 376 blz.

 


Inhoud Doos 11

 • 183. Beknopte Handleiding tot de kennis van het Nederlandsche Oude Schrift, (1940), door H. Brouwer, 87 blz.
 • 184. Latijn bij genealogisch onderzoek, (1997), uitgave van het CBG, 53 blz.
 • 185. Het Nederlandsche Schrift, Heemschutserie (1948), door R.J. Ouwejan Kzn., 124 blz.
 • 186. Beknopte genealogische gids voor Nederland, woordenboekje, (1984), door J. Draak, 110 blz. 
 • 187. Handleiding voor genealogisch onderzoek in Nederland, (1986), door J.C. Okkema, 128 blz.
 • 188. Amsterdamse emigranten (in Iowa, USA), (1975), door J. Stellingwerff, 395 blz.
 • 189. Geschrift en Getal, Hollandse Studiën 9, (1976), door S. Hart, 374 blz.
 • 190. Een Weduwe aan de Amsterdamse Beurs. Borski-Saga 1765-1960, (1973), door F.J.E.van Lennep, 151 blz.
 • 191. Misjpoge, 1990 nr. 4 (Themanummer Joodse begraafplaatsen in Nederland). Uitgave van de Nederlandse Kring voor Joodse Genealogie
 • 192. Beroepsnamenboek, (2004), door J.B. Glasbergen, 575 blz. 
 • 193. Burgemeesters van Amsterdam in de 17e en 18e eeuw, (1970), door J.F.L. de Balbian Verster, 160 blz. 
 • 194. Ons Waardeel, 1985 + 1986, 2 delen
 • nieuw. De Friese Wassenaars, genealogisch overzicht 1410-1960, door W.T. Vleer, Tevens uitgever, 96 blz.
 • nieuw. De Friese Wassenaars, door J.T. Vleer, uitgever: Wassenaar-comité, 465 blz.

 


Inhoud Doos 12

 • 195. Inventaris Familietijdschriften in Verenigingscentrum Naarden, (1995), 54 blz.
 • 196. Schetsen uit de geschiedenis van Abcoude en Baambrugge, (1988), door M. Karthaus-Van der Grinten (red.), 38 blz.
 • 197. Naamgenoten van de gemeente Renswoude, (1981), door S. Laansma,53 blz. [BOEK ONTBREEKT IN DE DOOS]
 • 198. Bevolkingsregister Amsterdam, Herkomst bewoners in 1851-1853. 2 delen, Deel I, A-K, 289 blz., deel II, L-Z, 143 blz
 • 199. Kwartierstatenboek afd. Kempen- en Peelland, (1999), 131 blz.
 • 200. De familie Weener in Nederland en Amerika 1714-2001, (2001), door J. Weener,3 dl. Ca. 700 blz.
 • 201. Genealogie van het geslacht Boreel en Boreel van Hogelanden, (1972), door J.M.J. Buurman – Boreel,, 188 blz.
 • 202. Familieboek Veenstra, (2000), door J.M.J. Buurman – Boreel,,163 blz.
 • 203. Boreel, Meer gegevens, (2007), door J.M.J. Buurman – Boreel, 
 • 204. Genealogie van het geslacht Breyman en Breijman, (2009), 60 blz. met namenregister, door J.M.J. Buurman – Boreel,
 • 205. 2 cursusboeken CBG / Stichting Teleac : door Rob van Drie e.a.
 • 206. Genealogie, Van Stamboom tot Familiegeschiedenis, (1988), 246 blz.
 • 207. Voorouders in Beeld, Stamboom en Familiegeschiedenis, (1997), 255 blz.