De rubriek Periodiek Besproken

Periodiek Besproken

Een rubriek met vermeldingen van voor genealogen relevante bijdragen in tijdschriften, jaarboeken en nieuwsbrieven, onregelmatig verschijnend.

Kopieën kunnen helaas niet verzorgd worden; misschien zijn daartoe mogelijkheden via de website van het desbetreffende tijdschrift.

Indien u vermelding van uw blad in deze kolommen op prijs stelt, en het is nog niet bij onze redactie bekend, stuur dan uw present-exemplaar naar onderstaand adres.
M. Vulsma-Kappers
Markengouw 426
1024 EK Amsterdam

Periodiek Besproken deel 18 (264) 24 december 2017

Periodiek Besproken deel 17 (263) 17 oktober 2017

Periodiek Besproken deel 16 (262) 11 juli 2017