De rubriek Periodiek Besproken

Periodiek Besproken

Een rubriek met vermeldingen van voor genealogen relevante bijdragen in tijdschriften, jaarboeken en nieuwsbrieven, onregelmatig verschijnend.

Kopieën kunnen helaas niet verzorgd worden; misschien zijn daartoe mogelijkheden via de website van het desbetreffende tijdschrift.

Indien u vermelding van uw blad in deze kolommen op prijs stelt, en het is nog niet bij onze redactie bekend, stuur dan uw present-exemplaar naar onderstaand adres.
M. Vulsma-Kappers
Markengouw 426
1024 EK Amsterdam   

Periodiek Besproken deel 21 (267) 18 oktober 2019

Periodiek Besproken deel 20 (266) 28 februari 2019

Periodiek Besproken deel 19 (265) 01 juni 2018

Periodiek Besproken deel 18 (264) 24 december 2017

Periodiek Besproken deel 17 (263) 17 oktober 2017

Periodiek Besproken deel 16 (262) 11 juli 2017