Afdelingsbestuur Drenthe

Bestuursleden

Voorzitter:
(Afgevaardigde)

H. Hillinga (Harm)
Helios 11
7904 HA   Hoogeveen
Tel: 0528-272433
E-mail voorzitter

Secretaris:
(Plv. afgevaardigde)

R.C Hermans (Ruud)
Juffrouw Bosstraat 4
8437 PL   Zorgvlied
Tel. 0521-344779

E-mail secretaris

 

Bert Heidmeijer, penningmeester afd. Drenthe en Noordwest-Overijssel

Wnd. Penningmeester:

E.G. Heidmeijer (Bert)
Veneweg 37
7946 LC   Wanneperveen
Tel: 0522-281642
E-mail penningmeester 

Henk Jonkman, bestuurslid NGV afd. Drenthe en Noordwest-Overijssel.

Wnd. Alg. Bestuurslid
Wnd. Bibliothecaris

H. Jonkman (Henk)
Koggerdaalder 20
8253 BW Dronten
Tel. 0321-380194
E-mail biliothecaris

 

Foto van Bas de Wit, bestuurslid van NGV afd. Drenthe en Noordwest-Overijssel.

Alg. Bestuurslid:
Activiteiten

B. de Wit (Bas)
Vaartweg 141
9423 RK   Hoogersmilde
Tel. 0592-459713

E-mail Bas de Wit 

 

 

Webmaster:

H. Hillinga (Harm)
Helios 11
7904 HA   Hoogeveen
Tel: 0528-272433
E-mail webmaster

 

 

 

 

 

Aftreedrooster

De leden hebben zitting voor drie jaren en zijn terstond herbenoembaar. Het bestuur stelt een zodanig aftreedrooster vast, dat telkens ongeveer 1/3 van het aantal leden aftredend is, waaronder minstens één lid van het dagelijks bestuur.
Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door het beëindigen van het lidmaatschap.

Terug naar de AFDELINGSPAGINA