Afdelingsbestuur Drenthe

Bestuursleden

Henk Jonkman

Voorzitter:
(Afgevaardigde)

H. Jonkman (Harm)

E-mail voorzitter

 

Secretaris:
(waarnemend)

F. Kooistra (Foppe)
E-mail secretaris

 

 

Penningmeester:

F. Kooistra (Foppe)
E-mail penningmeester 

 

Bibliothecaris

J.Pol (Jan)
E-mail biliothecaris

 

Foto van Bas de Wit, bestuurslid van NGV afd. Drenthe en Noordwest-Overijssel.

Alg. Bestuurslid:


B. de Wit (Bas)
Vaartweg 141
9423 RK   Hoogersmilde
Tel. 0592-459713
E-mail Bas de Wit 

 

Alg. Bestuurslid:

S. de Jong (Sib)
E-mail Sib de Jong

 

Webmaster:

G.J. Pottjewijd (Geert Jan)
E-mail webmaster

 

 

 

 

 

Aftreedrooster

De leden hebben zitting voor drie jaren en zijn terstond herbenoembaar. Het bestuur stelt een zodanig aftreedrooster vast, dat telkens ongeveer 1/3 van het aantal leden aftredend is, waaronder minstens één lid van het dagelijks bestuur.
Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door het beëindigen van het lidmaatschap.

Terug naar de AFDELINGSPAGINA