Inhoudsopgave Threant 1991

Inhoud Threant jaargang 2 nr 1, 1991

  Pagina
Adressen  
Kwartaalblad afdeling Drenthe  
Inhoud  
Van het bestuur 1
Kwartierstatenproject 1
Krantenknipsels 2
Geautomatiseerde contactdienst 2
Ledenbestand 3
Agenda 4
Omliggende afdelingen 7
Historische verenigigingen 8
Genealogie Aalders, Berger, Rabbens (Deel 1) 10
Kwartierstaat van Trienus Martens 19
Boekweit en rogge …. De kinderen en de koe die smulden ervan 26
Het notariaat in Drenthe 30
Roept u maar, vragenrubriek 35
Antwoordenrubriek 36

Inhoud Threant jaargang 2 nr 2, 1991

  Pagina
Adressen  
Kwartaalblad afdeling Drenthe  
Van het bestuur 37
Wie is Harm Eggens? 37
Kwartierstatenproject 38
Krantenknipsels 39
Car-pooling 39
Werkgroepen 70
Ledenbestand 41
Agenda 42
Omliggende afdelingen 47
Historische verenigingen 47
Genealogie Aalders, Berger, Rabbens (deel 2, slot) 49
Kwartierstaat van Harm Eggens 63
Aanvulling kwartierstaat Albertien de Bie 66
Signalement van deserteurs 67
Roep u maar, vragenrubriek 70
Overzicht ontvangen afdelingsbladen 71
Overzicht genealogieën leden 72

Inhoud Threant jaargang 2 nr 3, 1991

  Pagina
Adressen  
Kwartaalblad afdeling Drenthe  
Inhoud  
Van het bestuur 73
Kwartierstatenproject 73
Notariële archieven in Drenthe 74
Ledenbestand 75
Agenda 76
Historische verenigingen 80
Genealogie Friskes, Friskus, van Zwolle naar Meppel 82
Kwartierstaat van Henderica van Veen 88
Historie. Geschiedenis van Meppel 98
Familie Oosting, van Meppen naar Odoorn 100
Roept u maar, vragenrubriek 105
Overzicht ontvangen afdelingsbladen 106
Uit het Rijksarchief in Zwolle 107
Genealogie en poëzie 108

Inhoud Threant jaargang 2 nr 4, 1991

  Pagina
Adressen  
Kwartaalblad afdeling Drenthe  
Inhoud  
Van het bestuur 109
Indexeren afdelingsbibliotheek 110
Kwartierstatenproject 112
Gemeentearchief Coevorden 112
Familie in Amerika? 112
Afdelingsledenvergadering 113
Ledenbestand 114
Agenda 115
Historische verenigingen 117
Genealogie De Brueijs 119
Aanvulling genealogie Aalders, Berger, Rabbens 132
Benoeming (onder)officieren te Coevorden 1814 133
Een geschil: Jan van Almelo contra het stadsbestuur van Coevorden 135
Roept u maar, vragenrubriek 137
Antwoordenrubriek 139
Genealogie en commercie 140
Overzicht ontvangen afdelingsbladen 144

Terug naar Archief Threant Inhoudsopgaven diverse jaargangen

Terug naar de AFDELINGSPAGINA