Inhoudsopgave Threant 1994

Inhoud Threant jaargang 5 nr 1, 1994

Adressen Pagina
Threant  
Inhoud  
Op de omslag  
Van het bestuur 1
Openstelling Rijksarchief Drenthe 1
Werkgroep Coevorden 1
Cursus Genealogie 2
Contactdienst 3
Ledenbestand 3
Agenda 4
Genealogie Schonewille (deel 1) 9
Kwartierstaat Jonker (deel 1) 23
Historisch verhaal. Rentinck/Van Deveren/Grevinge. Door de heer en mevrouw Mourik uit Ansen. 30

Inhoud Threant jaargang 5 nr 2, 1994

  Pagina
Adressen  
Threant  
Inhoud  
Op de omslag  
Afdelingsledenvergadering op 19 maart 1994 33
Ledenbestand 36
Agenda 37
Genealogie Brunsting 39
Kwartierstaat Jonker (deel 2) 59

Inhoud Threant jaargang 5 nr 3, 1993

  Pagina
Adressen  
Threant  
Inhoud  
Op de omslag  
Financieel verslag 1993 69
Ledenbestand 71
Agenda 72
Genealogie Lunenborg (deel 1) 73
Kwartierstaat Jonker (deel 3) 90
Addenda kwartierstaat Hendrik Jan Koopman 101
Op zoek naar Roelof Cornelis Kramer 101
Deelkwartierstaat Grietje Jans Troost 102
Op zoek naar Hendrik Harmensz Steevens(z) 103
Herinnering oet vrogger jaoren. Door J. Habing. 103

Inhoud Threant jaargang 5 nr 4, 1994

  Pagina
Adressen  
Threant  
Inhoud  
Op de omslag  
Oude jaargangen Threant 105
NGV contactdienst 105
NGV Onderzoekruildienst 106
Genealogie familie Ax 106
Oeze Volk 106
Ledenbestand 107
Agenda 107
Genealogie Lunnenborg (deel 3) 108
Genealogie Matien 129
Genealogie Timmerman Een ‘oom’ in Veenhuizen 134
Register Threant 1994

141 t/m 147

Terug naar Archief Threant Inhoudsopgaven diverse jaargangen

Terug naar de AFDELINGSPAGINA