Inhoudsopgave Threant 1995

Inhoud Threant jaargang 6 nr 1, 1995

Adressen Pagina
Threant  
Bij de voorplaat  
Inhoud  
Activiteiten 1
Ledenbestand 4
Afdelingsperiodieken 6
Agenda 7
Uit de krant 7
Kwartierstaat Pol 8
Kwartierstaat Hulshof 18
Genealogie van het geslacht Scheltens 21
Genealogie Matien (vervolg) 23
Historisch verhaal. Een huwelijk en toch geen huwelijk. 30
Vraag en antwoord 31
Van en voor onze leden 32

Inhoud Threant jaargang 6 nr 2, 1995

Adressen Pagina
Threant  
Bij de voorplaat  
Inhoud  
Activiteiten 33
Afdelingsvergadering 33
Ledenbestand 35
Afdelingsperiodieken 36
Periodieken uit eigen regio 37
Agenda 38
Kwartierstaat Van der Laan 39
Genealogie Decker/Dekker 46
Genealogie Matien (slot) 50
Historisch verhaal. Zoektocht naar een verre voorouder. Door H. Scholtens te Zwolle 56
Vraag en antwoord 64

Inhoud Threant jaargang 6 nr 3, 1995

Adressen Pagina
Threant  
Bij de voorplaat  
Inhoud  
Van het bestuur 65
Ledenbestand 67
Afdelingsperiodieken 68
Periodieken uit eigen regio 69
Agenda 70
Kwartierstaat Hindrilus Winsingh Assies 71
Genealogie Kootstra 78
Recept 80
Genealogie Luneborg (deel 3) 83
Kwartierstaat Hulshof 87
‘En over Jantien Kors’ 89
Historisch verhaal. Zoektocht naar een verre voorouder (deel 2). Door de heer H. Scholtens te Zwolle. 91
Vraag en antwoord 94
Van en voor onze leden 95

Inhoud Threant jaargang 6 nr 4, 1995

Adressen Pagina
Threant  
Inhoud  
Van het bestuur 97
Ledenbestand 97
Afdelingsperiodieken 98
Periodieken uit de regio 100
Agenda 101
Kwartierstaat Vennik 102
Kwartierstaat Swint 111
Chronologie Aukjen Imkes Kootstra 113
Genealogie Lunenborg (deel 4) 115
Brand in Zuidwolde 127
Van en voor onze leden 128

Terug naar Archief Threant Inhoudsopgaven diverse jaargangen

Terug naar de AFDELINGSPAGINA