Inhoudsopgave Threant 1996

Inhoud Threant jaargang 7 nr 1, 1996

  Pagina
Adressen  
Threant  
Bij de voorplaat  
Inhoud  
Van het bestuur 1
Financieel verslag 1995 3
Ledenbestand 4
Genealogische Adviesdag 11 mei 1996 5
Nieuwe archiefwet 5
Afdelingsperiodieken 6
Periodieken uit eigen regio 8
Agenda 9
Kwartierstaat Schreurs 10
Genealogie Van Rheen 14
Genealogie Bos 16
Genealogie Lunenborg (slot) 17
Vraag en antwoord 28
Van en voor onze leden 28
Benaming van de maanden 29
Archivaria 29
Kerklatijn 30
Cursussen in het Rijksarchief te Assen 32

Inhoud Threant jaargang 7 nr 2, 1996

Adressen Pagina
Threant  
Bij de voorplaat  
Inhoud  
Van het bestuur 33
Ledenbestand 35
Afdelingsperiodieken 36
Agenda 41
Mitochondriënlijn 41
Langs de Matriarchale lijn 43
Genealogie Hartsuijker 44
Van en voor onze leden 63

Inhoud Threant jaargang 7 nr 3, 1996

Adressen Pagina
Threant  
Bij de voorplaat  
Inhoud  
Van het bestuur 65
Excursie naar belastingmuseum 66
Streekhistorisch centrum Stadskanaal 67
Cursussen 68
Ledenbestand 68
Afdelingsperiodieken 69
Periodieken uit de eigen regio 69
Agenda 70
Genealogie De Vroome 71
Van en voor onze leden 94
Bevolkingsrekonstruktie Eelde (2) 95

Inhoud Threant jaargang 7 nr 4, 1996

Adressen Pagina
Threant  
Bij de voorplaat  
Inhoud  
Van het bestuur 97
Activiteiten NGV Drenthe 98
Workshop Genealogie 99
Ledenbestand 100
Afdelingsperiodieken 101
Periodieken uit eigen regio 102
Agenda 104
Kwartierstaat Koops 105
Stamreeks Kleyne 112
Historisch verhaal 117
Reglement op het geneeskundig onderzoek 119
Van en voor onze leden 120
Ontstaansgeschiedenis van het notarisambt 125

Terug naar Archief Threant Inhoudsopgaven diverse jaargangen

Terug naar de AFDELINGSPAGINA