Inhoudsopgave Threant 1997

Inhoud Threant jaargang 8 nr 1, 1997

  Pagina
Adressen  
Threant  
Inhoud  
Afdelingsvergadering 1 maart 1997 1
Copy voor Threant 10
Lidmaatschap NGV 10
Jubileumuitgaven 10
Activiteiten NGV Drenthe 11
Ledenbestand 11
Afdelingsperiodieken 12
Periodieken uit eigen regio 13
Agenda 13
Kwartierstaat Frank 14
Aanvulling kwartierstaat Koops 18
Kwartierstaat Geskus 21
Kwartierstaat Witvoet 23
Van en voor onze leden 25
Nieuwe boeken 26
De geslachtsnaamverandering 28
UIt de Koninklijke Courant 1809 28

Inhoud Threant jaargang 8 nr 2, 1997

  Pagina
Adressen  
Inhoud  
Van het bestuur 29
Ledenbestand 32
Afdelingsperiodieken 33
Periodieken uit eigen regio 34
Agenda 35
Kwartierstaat Kleine 36
Kwartierstaat Wesselink 42
Stamreeks Klooster 48
Van en voor onze leden 52
Dienst microfiches 54
Boek Smilde 1840 54
Archivaria 55
Familievereniging Kruit 56
Nieuwe boeken 56

Inhoud Threant jaargang 8 nr 3, 1997

Adressen Pagina
Threant  
Bij de voorplaat  
Inhoud  
Van het bestuur 57
Berichten van het Rijksarchief 57
Friese contactdag 59
Ledenbestand 60
Afdelingsperiodieken 61
Periodieken uit de eigen regio 61
Agenda 62
Deelkwartierstaat Bergström 63
Kwartierstaat Kleine (vervolg) 66
Parenteel Egbert Eding x Willemtje Eding 70
Van en voor onze leden 80

Inhoud Threant jaargang 8 nr 4, 1997

Adressen Pagina
Threant  
Bij de voorplaat  
Inhoud  
Van het bestuur 85
Cursussen genealogie 86
Rijksarchief Overijssel 86
Contactdienst NGV 86
Bezoek Ruinen, 4 april 1998 87
Ledenbestand 89
Afdelingsperiodieken 90
Periodieken uit eigen regio 91
Agenda 91
Parenteel Roelof Harken 92
Van het voor onze leden 102
Register Threant 1997 1 t/m 7

Terug naar Archief Threant Inhoudsopgaven diverse jaargangen

Terug naar de AFDELINGSPAGINA