Inhoudsopgave Threant 1999

Inhoud Threant jaargang 10 nr 1, 1999

  Pagina
Afdelingsledenvergadering zaterdag 27 februari 1999 1
Lezing stamboomonderzoek en mormonen 2
Bezoek aan het Verenigingscentrum te Naarden 2
Viering van het 10-jarig bestaan 2
Twentse voorouderdag 3
Persoonskaarten 3
Algemeen Rijksarchief in Den Haag 4
Beleidsnota De Toekomst van de NGV 4
Copy voor Threant 5
Ledenbestand 5
Afdelingsperiodieken 6
Periodieken uit de regio 6
Agenda 7
Geschiedenis van Assen 8
Kwartierstaat van Pieter Kleine (slot) 10
Kwartierstaat van Lunshof – Odding (aanvulling) 16
Stamreeks van Christine Geertruida van Agteren 18
Stamreeks van Harm van Agteren 20
Stamreeks van Albert van Achteren 22
Van en voor onze lezen 22
Gemeentearchief Rotterdam is verhuisd 24
   

Inhoud Threant jaargang 10 nr 2, 1999

  Pagina
Viering 10-jarig bestaan NGV Afdeling Drenthe 25
Geen index 26
Genealogische vooroudermarkt in Nordhorn 26
Regionale Contactdag in Oost-Gelderland 26
Contactmiddag in Havelte 26
Contactmiddag in Rolde 27
Terugblik bijeenkomst 27 maart 1999 over de mormonen 27
Copy voor Threant 27
Ledenbestand 27
Afdelingsperiodieken 28
Periodieken uit eigen regio 29
Agenda 30
Geschiedenis van Odoorn en Exloo, door Ria Klooster 30
Kwartierstaat van Johanna Hermine (Mian) Zomer 32
Op zoek naar de vondeling Pieter Camp 38
Historisch verhaal: Jeneverbranderijen in Drenthe in 1818 40
Van en voor onze leden 48
‘Naarden’ vraagt hulp in nood 49
Stichting voorouderonderzoek Drenthe 50
Rijksarchief Drenthe 51
Het milenniumprobleem?? 51
Workshops 52

Inhoud Threant jaargang 10 nr 3, 1999

  Pagina
Van het bestuur 53
Ledenbestand 54
Afdelingsperiodieken 55
Periodieken uit eigen regio 55
Agenda 56
Geschiedenis van Havelte, door Ria Klooster 56
Kwartierstaten 58
Genealogieën 64
Historisch verhaal. De hoffelijke zeden der 15e eeuw, door Ria Klooster 69
Van en voor onze lezen 71
Jubileumboek 73
Genealogisch adviesdienst 74
Boekbespreking 74
Kalma 75
Regionale contactdag in Oost-Gelderland 76
Cursussen 1999-2000 van Rijksarchief te Assen 76

Inhoud Threant jaargang 10 nr 4

  Pagina
Van het bestuur 77
Copy voor Threant 78
Ledenbestand 79
Afdelingsperiodieken 79
Periodieken uit eigen regio 80
Agenda 80
Kwartierstaten 81
Parenteel van Johann Christoph Klaucke 88
Historisch verhaal. De geschiedenis van Vries. Door A. Stiksma. 96
Van en voor onze leden 98
Aanvullingen op reeds verschenen kwartierstaten 99
Expositie 4 generaties Dijks en Rossing in het Bebenghehoes 99
Boekbespreking 100
Register Threant 1999, samengesteld door J. Krikke 1 t/m 7

Terug naar Archief Threant Inhoudsopgaven diverse jaren

Terug naar de AFDELINGSPAGINA