Inhoudsopgave Threant 1998

Inhoud Threant jaargang 9 nr 1, 1998

  Pagina
Van het bestuur 1
Afdelingsledenvergadering op 28 febr. 1998 te Beilen 1
Bezoek aan Pasmanhuis 2
Genealogische contactmiddag 2
Vooroudermarkt 5 sept. 1998 te Meppel 3
Copy voor Threant 3
Ledenbestand 3
Afdelingsperiodieken 4
Periodieken uit eigen regio 4
Agenda 5
Kwartierstaat van Arendiena de Vries 7
Kwartierstaat van Pieter Kleine (deel 3) 9
Genealogie Witvoet 15
Van en voor onze leden 26

Inhoud Threant jaargang 9 nr 2, 1998

  Pagina
Van het bestuur 29
Copy voor Threant 32
Ledenadministratie NGV 32
Ledenbestand 33
Afdelingsperiodieken 33
Periodieken uit eigen regio 34
Agenda 34
Kwartierstaat Pieter Kleine (deel 4) 35
Genealogie Witvoet (deel 2) 39
Van en voor onze leden 51

Inhoud Threant jaargang 9 nr 3, 1998

  Pagina
Van het bestuur 57
Ledenbestand 60
Afdelingsperiodieken 61
Periodieken uit eigen regio 61
Agenda 62
Kwartierstaat van Pieter Kleine (deel 5) 63
Kwartierstaat Middeljans (deel 1) 69
Stamreeks Ratering 78
Van en voor onze leden. Wie was Derk Stevens? 79

Inhoud Threant jaargang 9 nr 4, 1998

  Pagina
Van het bestuur 85
Uit het bestuursbulletin 86
Ledenbestand 89
Afdelingsperiodieken 89
Periodieken uit eigen regio 90
Agenda 91
Kwartierstaat van Pieter Kleine (deel 6) 92
Genealogie Oosting 102
Van en voor onze leden 104
Ingezonden reactie op de foto in Threant 106
Boeken en/of exposities 109
Register Threant 1998 1 t/m 6

Terug naar Archief Threant. Inhoudsopgaven diverse jaargangen

Terug naar de AFDELINGSPAGINA