Inhoudsopgave Threant 2000

Inhoud Threant jaargang 11 nr 1, 2000

  Pagina
Van het bestuur. Afdelingsvergadering zaterdag 26 febr. 2000 1
Genealogisch spreekuur 2
Verhouding genealogie en gemeentearchief 2
Huisvesting Verenigingscentrum 3
Copy voor Threant 4
Ledenbestand 4
Afdelingsperiodieken 5
Periodieken uit eigen regio 5
Agenda 6
Kwartierstaten 7
Parenteel van Johann Christoph Klaucke 15
Historisch verhaal. De geschiedenis van Rolde in vogelvlucht. 18
Boekbespreking. Parenteel van Salomons. 21
Jubileumboek 23
Oud Schrift 23
Grafschriften en wapenborden op CD-Rom 23
Vooroudermarkt 2 sept. 2000 te Meppel 24

Inhoud Threant jaargang 11 nr 2, 2000

  Pagina
Van het bestuur. Activiteiten. 25
Helpdesk NGV afdeling Drenthe 26
Copy voor Threant 27
Ledenbestand 27
Afdelingsperiodieken 28
Periodieken uit eigen regio 28
Agenda 29
Kwartierstaten 29
Parenteel van Johann Christoph Klaucke 44
Historisch verhaal. Uit de geschiedenis van Emmen 48
Van en voor onze leden 51
Jubileumboek 52

Inhoud Threant jaargang 11 nr 3, 2000

  Pagina
Van het bestuur 53
Belastingheffing in het landschap Drenthe 53
Buitengewone Algemene Ledenvergadering in Weesp 54
Copy voor Threant 55
Agenda 55
Historisch verhaal door dhr. H.P. Meppelink 56
Van en voor onze leden 90
Voorouderboek 2000 92
Verenigingscentrum vaker open 92

Inhoud Threant jaargang 11 nr 4, 2000

  Pagina
Van het bestuur 93
Van de redactie 95
Drents Archief 96
De Heraut 96
Gevonden voorwerpen 96
Centrale ledenadministratie 96
Copy voor Threant 97
Agenda 97
Ontvangen tijdschriften 98
Kwartierstaten 98
Parenteel 106
Van en voor onze leden 114
Boekbespreking 115
Voorouderboek 2000 116
Register Threant 2000

1 t/m 8

Terug naar archief Threant. Inhoudsopgaven diverse jaargangen

Terug naar de AFDELINGSPAGINA