Inhoudsopgave Threant 2004

Inhoud Threant jaargang 15 nr 1, 2004

  Pagina
Van het bestuur 1
Redactie Threant 1
Jaarvergadering 2004 2
Activiteiten 3
Agenda 3
Op de omslag 4
Ledenmutaties 4
Aan onze abonnees 5
Emigratie van Drenten naar Limburg (1) 5
Matriliniaire afstammingslijn Brouwer, Theisens, Salomons, etc. 10
Stamreeks Brinkhuis/Jonker 11
Kwartierstaat Louwrens Elzinga (deel 8) 14
Oud schrift 24
Van en voor onze leden 25

Inhoud Threant jaargang 15 nr 2, 2004

  Pagina
Van de redactie 29
Van het bestuur 29
Nogmaals: aan onze abonnees 30
Activiteiten 30
Evenementen 31
Op de omslag 31
Ledenmutaties 32
Jubileum en Jubileum-boek 33
Emigratie van Drenten naar Limburg (deel 2) 33
Kwartierstaat Albert Smegen (deel 3) 39
Kwartierstaat Louwrens Elzinga (deel 9) 42
Kwartierstaat Jan Hendrik Willem Tip 47
Ontvangen tijdschriften 53
Oud schrift 54
Van en voor onze leden 55

Inhoud Threant jaargang 15 nr 3, 2004

  Pagina
Van de redactie en het bestuur 57
Activiteiten 57
Verschijnen Threant en inzenden kopie 58
Voorouderdag 4 september 2004 58
Jubileum-Voorouderboek 59
Evenementen 59
Ledenmutaties 59
Aanvullingen en correctie bij eerdere publicaties 60
Matrilineaire reeks Jessica Bosscher 60
Kwartierstaat Hennie van Andel 61
Kwartierstaat Stavast 64
Genealogie Jan Jans (Noord) 68
Drenten onder Napoleon 73
Nationale Militie 1814-1923 74
Oud schrift 79
Van en voor onze leden 80

Inhoud Threant jaargang 15 nr 4, 2004

  Pagina
Van het bestuur en de redactie 85
Beleidsvoornemens 2005 86
Activiteiten 86
Agenda ledenvergadering 6-11-2004 87
Verschijnen Threant en inzenden kopie 87
Evenementen 87
Ledenmutaties 88
Genealogie Ottens 88
Kwartierstaat Roelf Geerts van Dijken 97
Matrilineaire reeks van Anneke Snippe 108
Oud schrift 108
Van en voor onze leden 110

Terug naar Archief Threant. Inhoudsopgaven diverse jaargangen

Terug naar de AFDELINGSPAGINA