Inhoudsopgave Threant 2009

Inhoud Threant jaargang 20 nr 1, 2009

  Pagina
Van de voorzitter 1
Redactioneel 1
Activiteiten 2
De verlaten verloofde 3
Evenementen 4
Ledenmutaties 5
Ledenvergadering afdeling Drenthe 6
Oproep Knipseldienst 7
Voorouders met academische titel 8
Beknopte afstamming van Wyllem Ottens 10
Van en voor onze leden 23

Inhoud Threant jaargang 20 nr 2, 2009

  Pagina
Van de voorzitter 29
Activiteiten 30
Evenementen buiten de afdeling 30
Ledenmutaties 31
Vooroudermarkt Hoogeveen 31
Drents Kwartierstatenboek 2009 32
Parenteel van Hendrik Hendriks Boer 33
Moederreeks van Lars en Ilse Vellinga 40
Kwartierstaat van Jan Rozema 45
Matrilineaire lijn van Maria Visch 52
Emigratie 45
Van en voor onze leden 53

Inhoud Threant jaargang 20 nr 3, 2009

  Pagina
Van de voorzitter 57
Activiteiten eigen afdeling 57
Evenementen buiten de afdeling 58
Ledenmutaties 59
Vooroudermarkt Hoogeveen 59
Vrije Kolonistendag in Frederiksoord 60
Vader onbekend 61
Hindrik-Camping Scheltes 62
Kwartierstaat Helmer Koetje 67
Mijn ouders vonden elkaar in Hoogeveen 70
Matriliniaire reeks Irene Klooster 74
Kwartierstaat van Hilda Jacobs Koster (1) 75
Gemeente-archief Hoogeveen 83
Archieven gemeente Emmen 84
Van en voor onze leden 86

Inhoud Threant jaargang 20 nr 4, 2009

  Pagina
Van de voorzitter 89
Activiteiten eigen afdeling 89
Evenementen buiten de afdeling 90
Agenda ledenvergadering 14-11-2009 90
Herintreding bestuurslid 91
Onderzoek bij het CBG (lezing) 92
Het Internet en Genealogie (lezing) 92
Vooroudermarkt 2009: Een terugblik 93
Erratum Drents Kwartierstaten 2009 93
Kwartierstaat van Hilda Jacobs Koster (2) 94
Kwartierstaat van Trijntje Olijve 103
Van en voor onze leden 114

Terug naar Archief Threant. Inhoudsopgave diverse jaargangen

Terug naar de AFDELINGSPAGINA