Inhoudsopgave Threant 2011

Inhoud Threant jaargang 22 nr 1, 2011

  Pagina
Van de waarnemend voorzitter 1
Evenementen eigen afdeling 1
Evenementen buiten de afdeling 2
Ledenvergadering afdeling Drenthe 2
Ledenmutaties 4
Samen op pad 5
In memoriam 5
Oproep 6
E-mail adressen 6
Drentse voorouders van Evert van Benthem 8
Emigratie (5de vervolg) 10
Kwartierstaat van Jan Stevens (deel 4) 13
   

Inhoud Threant jaargang 22 nr 2, 2011

  Pagina
Van de voorzitter 29
Evenementen eigen afdeling 30
Evenementen buiten de afdeling 30
Ledenmutaties 31
Denken aan je voorouders is zo dom nog niet 32
Genealogie Kuper/Kuiper 32
Nazaten Hoogenkamp 36
Genealogie Jan van Ringen 43
Rentmeester Arent van Spierinckhoeck 51
Wie heeft onze familienaam geleverd 53
Drentse voorouders van Evert van Benthem (correctie) 55
Van en voor onze leden 56

Inhoud Threant jaargang 22 nr 3, 2011

  Pagina
Van de voorzitter 57
Evenementen eigen afdeling 58
Evenementen buiten de afdeling 58
Ledenmutaties 59
Genealogische en historische markt in Hoogeveen 60
Verschijndata van en kopij voor Threant 61
Genealogie van Jan van Ringen (II) 62
Hilbert Booij, hout- en steenkolenhandelaar 72
Van en voor onze leden 83
   

Inhoud Threant jaargang 22 nr 4, 2011

  Pagina
Van de voorzitter 85
In memoriam Magreet Habing (1945-2011) 86
Evenementen eigen afdeling 87
Evenementen buiten de eigen afdeling 88
Ledenmutaties 88
Ledenvergadering afdeling Drenthe, najaar 2011 90
Kwartierstaat van Meine Oostwoud (II) 91
Kwartierstaat van Jan Busscher (II) 98
Genealogie en privacy 109
Van en voor onze leden 111

Terug naar Archief Threant. Inhoudsopgaven diverse jaargangen

Terug naar de AFDELINGSPAGINA