Inhoudsopgave Threant 2012

Inhoud Threant jaargang 23 nr 1, 2012

  Pagina
Van de waarnemend voorzitter 1
Evenementen eigen afdeling 1
Evenementen buiten de afdeling 2
Ledenmutaties 2
Ledenvergadering afdeling Drenthe 4
Samen op pad (excursie) 5
Kwartierstaat van Meine Oostwoud (III) 6
De historiekamer in Hardenberg 11
Kwartierstaat van Levert Elving 14
Van en voor onze leden (het weten waard) 23
Aanwinsten bibliotheek 24
Vragen van leden 24
Oude feiten opnieuw bekeken 25
Tijdschriften Historische Verenigingen 27

Inhoud Threant jaargang 23 nr 2, 2012

  Pagina
Van de waarnemend voorzitter 29
Evenementen eigen afdeling 30
Ledenmutaties 31
Kwartierstaat van Meine Oostwoud (IV en slot) 32
Genealogie van Herman Derksen 38
Index Threant 2011  
Genealogie van Pijtter Andrijs 45
Van en voor onze leden (vragen van leden) 53
Van en voor onze leden (kennis van leden) 53
Van en voor onze leden (genealogische inloopspreekuren) 53
Van en voor onze leden (het weten waard) 54
Tijdschriften Historische Verenigingen 55
   

Inhoud Threant jaargang 23 nr 3, 2012

  Pagina
Van de voorzitter 57
Evenementen eigen afdeling 58
Evenementen buiten de eigen afdeling 58
Ledenmutaties 59
Voorouderdag 2012 60
Enquete 60
Kopij gevraagd 61
Familie-advertenties 62
Kwartierstaat Heiltje Ringenaldus 63
Stamreeks van Daan Arjan Udding 66
Genealogie van Hermen Derksen 69
Genealogie van Pijter Andrijs 76
Van en voor onze leden 84
   

Inhoud Threant jaargang 23 nr 4, 2012

  Pagina
Van de voorzitter 85
Activiteitenagenda NGV Drenthe 86
Overige activiteiten 87
Bestuursleden gevraagd 87
Datum inzending kopij 88
Threant verandert 88
Ledenmutaties 88
Enquête 2012 89
Uitgesteld vertrek 95
Ledenvergadering afdeling Drenthe, najaar 2012 96
Threant digitaal 97
Een markante Drent: Hendrik Koekoek 97
Genealogie van Hermen Derksen 101
Van en voor onze leden 111
Tijdschriften Historische Verenigingen 111

Terug naar Archief Threant. Inhoudsopgave diverse jaargangen

Terug naar de AFDELINGSPAGINA