Inhoudsopgave Threant 2013

Inhoud Threant jaargang 24 nr 1, 2013

  Pagina
Van de waarnemend voorzitter 1
Activiteitenagenda NGV Drenthe en Noordwest-Overijssel 2
Overige activiteiten 3
Datum inzending kopij 3
Ledenmutaties 3
Vacatures bestuur 4
Van de voorzitter (aanvulling) 5
Kopij voor Threant 6
De oudste van Nederland. Maar hoe lang? 7
Genealogie van Herman Derksen 09
Genealogie van Pijter Andrijs (III) 21
Van en voor onze leden 26
Ouden Threanten 26
Nogmaals Genver 26
Verborgen verleden 27
Tijdschriften Historische Verenigingen 28

Inhoud Threant jaargang 24 nr 2, 2013

  Pagina
Van de voorzitter 29
Vacatures bestuur 30
Activiteitenagenda NGV Drenthe en Noordwest-Overijssel 31
Overige activiteiten 32
Ledenvergadering afdeling Drenthe en Noordwest-Overijssel 32
Aanvulling ALV Drenthe en Noordwest-Overijssel 33
Leden mutaties 34
Samen op pad (excursie) 36
Website ANNODRENTHE.NU de beste van 2012 37
Vernoemingen en gezinnen zonder nageslacht 38
Genealogie van Hermen Derksen 42
Genealogie Pieter Jans Winter (fragment) 50
Van en voor onze leden 55
Het weten waard 55
Tijdschriften Historische Verenigingen 56

Inhoud Threant jaargang 24 nr 3, 2013

  Pagina
Activiteitenagenda NGV Drenthe en Noordwest-Overijssel 57
Genealogisch Inloopspreekuur 57
Overige Activiteiten 58
Ledenmutaties 58
Samen op pad geweest 60
Genealogie van Hermen Derksen (V) 61
Parenteel van Teunis Teunisz van Heerde 68
Genealogie (For)Tuin 77
Van en voor onze leden 83

Inhoud Threant jaargang 24 nr 4, 2013

  Pagina
Van de secretaris 85
Activitieiten NGV Drenthe en NW-Overijssel 86
Overige Activiteiten 86
Kopij volgende Threant 86
Ledenmutaties 87
Ledenverg. Afd. Drenthe en NW-Overijssel 88
Demonstratie vernieuwde website Familysearch 89
Nieuwe (aspirant) bestuursleden stellen zich voor 90
Onze advertentie collectie 110
Van en voor onze leden 115

Terug naar Archief Threant. Inhoudsopgaven diverse afdelingen

Terug naar de AFDELINGSPAGINA