Inhoudsopgave Threant 2014

Inhoud Threant jaargang 25 nr 1, 2014

  Pagina
Van de voorzitter 1
Activiteiten NGV Drenthe en NW-Overijssel 2
Overige Activiteiten 2
Kopij volgende Threant 3
Ledenmutaties 3
Lezingen 4
Afscheid van de eindredacteur 5
Wijzigingen in de redactie van Threant 6
De bibliotheek van onze afdeling 7
Jannes Reiling de oudste 7
Genealogie van Hermen Derksen (VI) 8
Genealogie Albert Vordinge 17
Kwartierstaat Reinder van Boven 21
Het weten waard 27
Tijdschriften Historische verenigingen 28

Inhoud Threant jaargang 25 nr 2, 2014

  Pagina
Van de voorzitter 29
Aktiviteiten NGV Drenthe en Noordwest-Overijssel 30
Overige Activiteiten 30
Algemen ledenvergadering 31
Lezing Roel Lensen 32
Excursie Historisch Centrum Overijssel 33
Ledenmutaties 33
25-Jarig jubileum 34
GensDataPro 35
Kopij volgende Threant 36
Genealogie Vrolijk 36
Genealogie van Hermen Derksen (VII) 38
Kwartierstaat van Reinder van Boven (Deel II) 48
Bevolkingsregisters Drenthe 55
Tijdschriften Historische Verenigingen 56

Inhoud Threant jaargang 25 nr 3, 2014

Van de voorzitter 57
Activiteiten NGV Drenthe en NW-Overijssel 58
Overige Activiteiten 58
Ledenmutaties 59
25-jarig jubileum 60
Lezing Alex Dekker 60
Genealogisch inloopspreekuur 60
Vijfde serie verborgen verleden 61
Kwartierstaat van Reinder van Boven (deel III) 62
Kwartierstaat Berend Moed 71
Ontdubbelen? 76
Fredericus Gerhardus Langenhert 80
Een curieus geval 83
Tijdschriften Historische verenigingen 84

Inhoud Threant jaargang 25 nr 4, 2014

Van uw voorzitter 85
Aktiviteiten NGV Drenthe en Noordwest-Overijssel 86
Overige aktiviteiten 86
Ledenmutaties 87
Lezingen 87
Algemene Ledenvergadering 87
Correctie op artikel in Threant 2014 nummer 3 88
Kopy voor de volgende Threant 88

JUBILEUMNUMMER Threant 1989 – 2014

Voorwoord 2
Genealogieen van Asser Joden. Dr. Jan Ridderbos, Assen. 4
Interessante familieonderzoekervaringen. H. Scholtens,Zwolle. 13
Toespraak gehouden door Teunis Karst in 1926. Henk Zomer, Markelo. 15
Twee persoonlijke verhalen van Egbert Karst. Henk Zomer, Markelo. 21
Een gezinsdrama op 18 augustus 1841 te Gieterveen. Tiny Lindeman, Moordrecht. 23
Als je veel te vertellen hebt. Een interview door Henk Jonkman, Dronten. 26
Genealogie Kamperman. Anneke Pol-Snippe, Hoogeveen. 31
Kwartierstaat van Aaltje ten Veen. Berend Moed, Leeuwarden. 35
Kwartierstaat van Albert Tymens Jaspers. idem. 37
Kwartierstaat van Lambert Klunder. Jan Klunder, Barendrecht. 39
Kwartierstaat van Roelof Klazes Meester. Berend Moed, Leeuwarden. 47
Kwartierstaat van Roelof Steringa. Berend Moed, idem. 50
Kwartierstaat van Wolder de Vries. Berend Moed, idem. 54
In gesprek met dhr. T.L. de Jong uit Koekange. Nico Scheffer, de Wijk. 59
Fraude met identiteit. Jaap Schelhaas, Hoogeveen. 61
Uit de oude Doos: Hannekemaaiers en Hollandgangers. Bep Westen-Bataille.

Terug naar Archief Threant. Inhoudsopgaven diverse jaargangen

Terug naar de AFDELINGSPAGINA