Inhoudsopgave Threant 2016

Inhoud Threant jaargang 27 nr 1, 2016

  Pagina
Van de voorzitter 1
Activiteiten NGV Drenthe en NW-Overijssel 2
Overige activiteiten 2
Dag van de Drentse Familiegeschiedenis 3
Redacteur Geert Kamphuis neemt afscheid 4
Anneke en Henriette nemen redactieataken over 4
Inzenddatum kopij volgende Threant 4
Kadaster heeft prachtige nieuwe site 4
Digitale erfenis 5
Duitslanddag 6
Parenteel van Luytien Jans (Westerbeek) 8
Kwartierstaat van Wemeltje Nijboer 14
Stamreeksen Anneke Snippe 20
Stamreeks Henriette Meppelink 22
Genealogie van Egbert Albert van Veen 23
Tijdschriften Historische verenigingen 28

Inhoud Threant jaargang 27 nr 2, 2016

  Pagina
Van de voorzitter 1
Activiteiten NGV Drenthe en NW-Overijssel 2
Overige activiteiten 2
Dag van de Drentse Familiegeschiedenis 3
Jaarverslag Threant 4
Gemeentearchief Steenwijkerland 5
Zoekakten.nl gaat door 7
Inzenddatum kopij volgende Threant 8
Interessante familieonderzoekervaringen 9
Enthousiaste stamboomonderzoekers gezocht 11
Joodse genealogie 12
Kwartierstaat Wemeltje Nijboer 20
Tijdschriften Historische Verenigingen 27

Inhoud Threant jaargang 27 nr 3, 2016

  Pagina
Van de voorzitter 1
Activiteiten NGV Drenthe en NW-Overijssel 2
Overige activiteiten 2
Bezoek alleDrenten.nl gestegen 2
Verborgen Verleden 3
Marc Fieret krijgt Zilveren Speld 3
Genealogisch inloopspreekuur 4
Inzenddatum kopij volgende Threant 5
‘Onze’ NGV 5
Wat was waar? Kadastergegevens 6
Joodse genealogie: de familie Denneboom 10
Stamreeks van Jan Koops 23
Tijdschriften Historische verenigingen 28

Inhoud Threant jaargang 27 nr 4, 2016

  Pagina
Van de voorzitter 1
Activiteiten NGV Drenthe en NW-Overijssel 2
Overige activiteiten 2
Genealogisch inloopspreekuur 2
Site CBG|Centrum is vernieuwd 3
Digitale stamboom Rotterdam 4
Bijzondere aanwinsten voor Stedelijk Museum 5
Inzenddatum kopij volgende Threant 6
Een historische scheldwoordenlijst 7
Stamreeks Gerrit Strijker 9
Teunis Karst in militaire dienst 13
De oudsten van Hoogeveen vanaf 1812 16
Tijdschriften Historische verenigingen 27

Terug naar Archief Threant. Inhoudsopgaven diverse jaargangen

Terug naar de AFDELINGSPAGINA