Inhoudsopgave Threant 2017

Inhoud Threant jaargang 28 nr 1, 2017

  Pagina
Van de voorzitter 1
Activiteiten NGV Drenthe en NW-Overijssel 2
Genealogisch inloopspreekuur 2
Dag van de Drentse Familiegeschiedenis 3
Kort verslag algemene ledenvergadering 8
Algemene ledenvergadering en Lion Tokkie 10
Genealogische bijeenkomst in Vredenhorst 11
Jaarverslag van de secretaris 12
Inzenddatum kopij volgende Threant 14
Bas de Wit stelt zich voor 14
Helden van toen….: Jantje Reins 15
Drenten gezocht 17
Bijzondere gegevens 18
Purit Fabriek in Klazienaveen 24
Graven en begraafplaatsen in Meppel/Nijeveen 25
Tijdschriften Historische verenigingen 27

Inhoud Threant jaargang 28 nr 2, 2017

  Pagina
Van de voorzitter 29
Activiteiten NGV Drenthe en NW-Overijssel 30
Genealogisch Inloopspreekuur 31
Waar komt ook alweer de naam Threant vandaan 31
Agenda algemene ledenvergadering 32
Duitslandmiddag in Rolde goed bezocht 34
Inzenddatum kopij volgende Threant 34
Lezing Antonia Veldhuis 34
Wie helpt 35
Joodse slachtoffers uit Noordwest-Overijssel 35
Familiearchieven 46
Genealogie van oom Jan 50
De kleinste jongemannen uit Smilde 52
Bidprentjes 55
Foto Veenhoopsbrug Smilde 55

Inhoud Threant jaargang 28 nr 3, 2017 – Themanummer

   Pagina
Van de voorzitter 57
Activiteiten NGV Drenthe en Noordwest-Overijssel 58
Veertig jaar lidmaatschap 58
Genealogisch Inloopspreekuur 59
Inzenddatum kopij volgende Threant 59
Vacature bestuur 60
Special Noordwest-Overijssel 60
Een familie van Schippers 61
Seminar ‘De NGV leert’ 65
Noordwest-Overijssel en de familie Blijdestein 66
De Grote of Hervormde Kerk te Blokzijl 73
Jacht op een inbreker 74
Van Zwartsluis via Suriname naar Monaco 76
Een moeizaam genealogische zoektocht 80
Snelrecht honderden euro’s voor een foto 82
Tijdschriften Historische verenigingen 83

Terug naar Archief Threant. Inhoudsopgave diverse jaargangen

Terug naar de AFDELINGSPAGINA