Threant Inhoudsopgave 1990

Inhoud Threant jaargang 1 nr 1, 1990

  Pagina
Redactieadres  
Documentatiecentrum  
Van het bestuur 1
Agenda 1
Nieuwe leden 1
Omliggende afdelingen 2
Historische vereniggingen in Drenthe 2
Kwartierstaat Wiep Wesseling, Emmer-Compascuum 3
Roept u maar, vragenrubriek 5
Genealogie Timmerman 8
Rebellion in Hoorn in 1825 11
Van en voor onze leden 12
   
   

Inhoud Threant jaargang 1 nr 2, 1990

  Pagina
Adressen  
Kwartaalblad afdeling Drenthe  
Inhoud  
Van het bestuur 1
Agenda 3
Lezing drs. W.E. Goelema dd 29 jan. 1990 4
Lezing J.J. Kaldenbach dd 8 mrt 1990 5
Omliggende afdelingen 7
Historische verenigingen in Drenthe 8
Genealogie Finke 10
Kwartierstaat Albertien de Bie 18
Aanvulling genealogie Timmerman 20
Historie. Maria Elselina Johanna Versfelt 23
Historie van het kerkelijk en wettelijk huwelijk 26
Roept u maar, vragenrubriek 28
Van en voor onze leden 30
Overzicht ontvangen afdelingsbladen 30
Overzicht genealogiën leden 32

Inhoud Threant jaargang 1 nr 3, 1990

  Pagina
Adressen  
Kwartaalblad afdeling Drenthe  
Inhoud  
Van het bestuur 1
Ledenlijst 2
Agenda Algemene Vergadering 5
Omliggende afdelingen 9
Historische verenigingen in Drenthe 10
Kwartierstaat Johannes Jonkers 12
Kwartierstaat David Zewuster 22
Historie. Een jaar uit het leven van Bolsenmakersgezin. Evert Friskes en de bedeling. 26
Roept u maar, vragenrubriek 30
Antwoordenrubriek 30
Van en voor onze leden 31
Overzicht ontvangen afdelingsbladen 31
Overzicht genealogieën leden 32

Inhoud Threant jaargang 1 nr 4, 1990

  Pagina
Van het bestuur 1
Kwartierstatenproject 1
Geautomatiseerde contactdienst 2
Het Rijksarchief in Drenthe geautomatiseerd 2
Automatisering van het kadaster 2
Belgische teletekst 3
Ledenbestand 3
Verslag Algemene Ledenvergadering 10 sept. 1990 4
Verslag Contactmiddag 13 okt. 1990 4
Verslag Lezing ds. G. Schepperle. Doopsgezinden. Op 19 nov. 1990 4
Omliggende afdelingen 5
Historische verenigingen in Drenthe 6
Aanvulling genealogie Finke 9
Kwartierstaat van Elisabeth Lucretia Margaretha Neep 10
Kwartierstaat van Rinske Jansen 20
Historie. Oude snoeperof filantroop? 29
Roept u maar, vragenrubriek 31
Antwoordenrubriek 32
Van en voor onze leden 34

Terug naar Archief Threant Inhoudsopgaven diverse jaargangen

Terug naar de AFDELINGSPAGINA