Afdelingsblad GroninGEN

Het afdelingsblad van onze afdeling heet GroninGEN (voorheen Roots@Groningen en daarvoor HuppelDePup). Het verschijnt drie maal per jaar, elk nummer telt 32 pagina’s of 36 met inhoudsopgave en index. Leden van de NGV afdeling Groningen krijgen het blad gratis thuisgestuurd, overigen kunnen een abonnement afsluiten (zie onder).

Bijlagen Indexen

Inhoud

Vaste onderwerpen die in vrijwel elke aflevering van GroninGEN aan bod komen:
*    Het voorstellen van nieuwe leden van de afdeling
*    Activiteitenkalender
*    Onbekende bronnen
*    Nieuw verschenen boeken
*    Allem@@l Digit@@l
*    Nieuws van de Groninger Archieven
*    Genealogische vragen 
*    Bestuur en beleid

Daarnaast bevat elke aflevering meerdere door de leden ingestuurde artikelen op genealogisch gebied, zoals parentelen, kwartierstaten, biografieën en wonderlijke gebeurtenissen. Een aantal bijlagen van GroninGEN die te groot of te specifiek waren voor publicatie hebben we hier gepubliceerd.

GroninGEN, afdelingstijdschrift van de NGV afdeling Groningen
Abonnement GroninGEN

Door het lidmaatschap van de NGV ben je automatisch lid van één van haar afdelingen. Als je in de regio Groningen woonde bij aanmelding als lid van de NGV, of als je daar later voor gekozen hebt, is dat de Afdeling Groningen. Leden van de Afdeling Groningen ontvangen GroninGEN gratis in de brievenbus!

Je kunt van meer dan één NGV-afdeling lid worden; voor een overzicht van de afdelingen en haar activiteiten zie onze afdelingen. Je ontvangt dan mogelijk meerdere afdelingsbladen. Lidmaatschap van elke volgende afdeling, naast de “standaard” afdeling, kost € 11,00 per jaar en kan worden aangevraagd bij de landelijke ledenadministratie. Hiervoor kun je terecht op de webwinkel-lidmaatschappen.

Ook als niet-lid van de NGV kun je je abonneren op GroninGEN; de kosten hiervan zijn € 10,00 per jaar, over te maken op IBAN NL38 INGB 0005 5630 62 t.n.v. NGV afdeling Groningen, te Ten Boer, onder vermelding van: nieuwe abonnee GroninGEN. 

De redactie is als volgt samengesteld:

Redactie GroninGEN: dhr. K. Bijsterveld
Burchtweg 7
9771 BA  Sauwerd
Tel. 050 306 15 70
e-mail: redactie@groningen.ngv.nl
Redactie GroninGEN: dhr. T.H. Doornkamp 
Esweg 18
9321 BN Peize
Tel. 06-11349055
e-mail: redactie@groningen.ngv.nl