Afdelingsblad GroninGEN

Afdelingsblad GroninGEN
Het afdelingsblad van onze afdeling heet GroninGEN (voorheen Roots@Groningen en daarvoor HuppelDePup). Het verschijnt drie maal per jaar, elk nummer telt 32 pagina’s of 36 met inhoudsopgave en index. Leden van de NGV afdeling Groningen krijgen het blad gratis thuisgestuurd, overigen kunnen een abonnement afsluiten (zie onder).

Vaste onderwerpen die in vrijwel elke aflevering van GroninGEN aan bod komen:
*    Het voorstellen van nieuwe leden van de afdeling
*    Activiteitenkalender
*    Onbekende bronnen
*    Nieuw verschenen boeken
*    Allem@@l Digit@@l
*    Nieuws van de Groninger Archieven
*    Genealogische vragen 
*    Bestuur en beleid

Daarnaast bevat elke aflevering meerdere door de leden ingestuurde artikelen op genealogisch gebied, zoals parentelen, kwartierstaten, biografieën en wonderlijke gebeurtenissen.

GroninGEN, afdelingstijdschrift van de NGV afdeling Groningen

De redactie is als volgt samengesteld:

Redactie GroninGEN: dhr. K. Bijsterveld
Burchtweg 7
9771 BA  Sauwerd
Tel. 050 306 15 70
e-mail: redactie@groningen.ngv.nl
Redactie GroninGEN: dhr. T.H. Doornkamp 
Esweg 18
9321 BN Peize
Tel. 06-11349055
e-mail: redactie@groningen.ngv.nl
Abonnement GroninGEN

Door het lidmaatschap van de NGV ben je automatisch lid van één van haar afdelingen. Als je in de regio Groningen woonde bij aanmelding als lid van de NGV, of als je daar later voor gekozen hebt, is dat de Afdeling Groningen. Leden van de Afdeling Groningen ontvangen GroninGEN gratis in de brievenbus!

Je kunt van meer dan één NGV-afdeling lid worden; voor een overzicht van de afdelingen en haar activiteiten zie onze afdelingen. Je ontvangt dan mogelijk meerdere afdelingsbladen. Lidmaatschap van elke volgende afdeling, naast de “standaard” afdeling, kost € 11,00 per jaar en kan worden aangevraagd bij de landelijke ledenadministratie. Hiervoor kun je terecht op de webwinkel-lidmaatschappen.

Ook als niet-lid van de NGV kun je je abonneren op GroninGEN; de kosten hiervan zijn € 10,00 per jaar, over te maken op IBAN NL38 INGB 0005 5630 62 t.n.v. NGV afdeling Groningen, te Ten Boer, onder vermelding van: nieuwe abonnee GroninGEN. 

Voor de inhoud en de indexen van de afdelingsbladen kun je klikken op één van de onderstaande namen en jaren.

HuppelDePup-1994  HuppelDePup-1995  HuppelDePup-1996  HuppelDePup-1997  HuppelDePup-1998  HuppelDePup-1999  HuppelDePup-2000  HuppelDePup-2001  HuppelDePup-2002  HuppelDePup-2003  HuppelDePup-2004  HuppelDePup-2005  HuppelDePup-2006  HuppelDePup-2007  Roots@Groningen-2008  Roots@Groningen-2009  Roots@Groningen-2010  Roots@Groningen-2011  GroninGEN-2012  GroninGEN-2013  GroninGEN-2014  GroninGEN-2015  GroninGEN-2016  GroninGEN-2017